Hvaba?? Tegnet på, at Jesus var den korsfæstede Kristus Hvaba??

En solformørkelse kan ikke ske i påsken
Solformørkelse

Paulus klager over, hvor svært det er at prædike »Kristus som korsfæstet«:

1 Korintherne 1,22 For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom,
1 Korintherne 1,23 men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger;

Jøderne vil have et tegn på, at den korsfæstede forbryder virkelig var den ventede Messias. Det skulle man mene var et rimeligt krav, men Paulus' eneste modsvar er en masse snak om "Guds dårskab", der er klogere end verdens klogskab.

Men hvorfor nævner Paulus ikke alle de tegn, der blev givet ved korsfæstelsen?

Matthæus 27,45 Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 27,51 Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede,
Matthæus 27,52 og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op,
Matthæus 27,53 og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange.
Matthæus 27,54 Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde: "Sandelig, han var Guds søn."

Hvad er det i grunden, Paulus klager over? En 3-timers, verdensomspændende solformørkelse midt i påsken, tempelforhænget bliver flænget ovenfra og ned, et voldsomt jordskælv, og en hær af zombier, der »gik ud af deres grave« og ventede tre dage i udkanten af byen, før de gik ind i Jerusalem »og viste sig for mange«.

Dertil kommer naturligvis Jesus' egne efterfølgende mirakler: Han rejste sig selv fra de døde (Jonastegnet), og opholdt sig 40 dage hos sine disciple i Jerusalem, før han fór til himmels lige udenfor Jerusalem.

Der er altså masser af "tegn", som Pauls kunne henvise til, når han ville overbevise selv de mest stivnakkede jøder. Alligevel klager Paulus over, at han ikke kan give dem noget tegn, og hvor svært det er at prædike »Kristus som korsfæstet«.

Så åbenbart er alle disse ting aldrig sket.

Kristen bortforklaring #1
Man kan hævde, at alle disse mirakler (inklusive den tre timer lange solformørkelse) er sket inden for en lukket kreds, så resten af verden ikke kender til dem.

Men her kan vi citere de to disciple, som den opstandne Jesus mødte på vejen til Emmaus:

Lukas 24,18 og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede: "Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage?"
Lukas 24,19 "Hvad da?" spurgte han. De svarede: "Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket
Lukas 24,20 - hvordan vore ypperstepræster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham.
Lukas 24,21 Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete.
Lukas 24,22 Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os; de var tidligt i morges ude ved graven,
Lukas 24,23 men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever.

Ifølge disse to disciple havde alle i Jerusalem hørt, hvad der var sket.

Kristen bortforklaring #2

Det er almindeligt kendt blandt forskere, at Paulus fortæller uhyre lidt om den historiske Jesus. Se evt. siden: Kan vi bruge Jesus' undervisning til noget? for citater af Albert Schweitzer og Rudolf Bultmann.

Albert Schweitzer opsummerede den samlede Paulus-forskning således: "Det er, som om han [Paulus] mente, at mellem den nuværende verdensperiode og den, i hvilken Jesus levede og underviste, findes der ingen forbindelse, og at han var overbevist om, at siden Herrens død og opstandelse var der betingelser til stede, som var så fuldstændigt nye, at de gjorde hans undervisning uanvendelig".

Men én ting er, at Paulus mente, at Jesus' undervisning var uanvendelig (hvilket i sig selv er underligt nok). Det forklarer stadig ikke, at Paulus ikke kunne henvise til konkrete historiske begivenheder for at bevise, at de ting han taler om, virkelig var sket.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, 1 Korintherne, Paulus