Hvaba?? Skal man give mad til sultne mennesker? Hvaba??

Tiggeren Lazarus (til højre) ender i himlen, fordi han var fattig og sulten.
Lazarus

Ja, for salige er I, som sulter nu:

Lukas 6,21 Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. Salige er I, som græder nu, for I skal le.

Ja. Hvis man ikke giver mad og drikke til "de mindste brødre", havner man i Helvede:

Matthæus 25,35 For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig,
[.. .. ..] [.. .. ..]
Matthæus 25,37 Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke?
[.. .. ..] [.. .. ..]
Matthæus 25,40 Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.
Matthæus 25,41 Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle.
Matthæus 25,42 For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke,
[.. .. ..] [.. .. ..]
Matthæus 25,44 Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig?
Matthæus 25,45 Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig!
Matthæus 25,46 Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv."

Nej. Hvis ikke folk vil arbejde, skal de ikke have mad. Folk, der »blander sig i ting, som ikke kommer dem ved«, skal ud at arbejde og »selv skaffe sig til livets ophold«:

2 Thessaloniker 3,10 For allerede da vi var hos jer, bød vi jer, at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden.
2 Thessaloniker 3,11 Vi har nemlig hørt, at der er nogle blandt jer, der lever uordentligt; de arbejder ikke, men blander sig i ting, som ikke kommer dem ved.
2 Thessaloniker 3,12 Dem byder og formaner vi ved Herren Jesus Kristus, at de skal arbejde støt og stille og selv skaffe sig til livets ophold.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, 2 Thessalonikerne, Paulus, Bjergprædikenen