Hvaba?? Kan man blive frelst ved at følge Moseloven? Hvaba??

Kan man frelse livet gennem Moses' lov?
Pest

Paulus kaldte Moseloven for Dødens Tjeneste, Han mente ikke, man kunne få det evige liv gennem Moses' lov:

Galaterne 3,21 Er loven da imod Guds løfter? Aldeles ikke! For var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme af loven.

Bemærk forbeholdet: Hvis der var en lov, der kunne gøre levende. Åbenbart mener Paulus ikke, at sådan en lov findes.

Jesus mente det modsatte. Han blev engang spurgt, hvordan man fik evigt liv, og hans svar var at følge De Ti Bud:

Matthæus 19,16 Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: "Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?"
Matthæus 19,17 Han svarede ham: "Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!"
Matthæus 19,18 Han spurgte: "Hvilke?" Jesus svarede: "'Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk,
Matthæus 19,19 ær din far og din mor!' og: 'Du skal elske din næste som dig selv.'".

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Galaterne, De Ti Bud, Paulus