Hvaba?? Kan man selv finde Gud ved at læse Bibelen? Hvaba??

Kan man selv læse Bibelen?
Dinosaurer

Selvfølgelig kan man det. Jøderne granskede selv i Skrifterne for at se, om Paulus havde ret, hvorefter de »kom til tro«.

Apostl. G. 17,10 Straks samme nat sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa, og da de var ankommet, gik de hen i jødernes synagoge.
Apostl. G. 17,11 Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan.
Apostl. G. 17,12 Mange af dem og ikke få fornemme græske kvinder og mænd kom til tro.

Nej. Efter opstandelsen måtte Jesus åbne disciplenes sind, »så de kunne forstå Skrifterne«. Man undrer sig over, hvorfor Jesus havde spildt tre år på at uddanne dem, hvis han bare kunne "åbne deres sind":

Lukas 24,45 Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skrifterne,

Nej. Paulus og Timotheus talte til mange kvinder, men der var kun Lydia, der fik sit hjerte åbnet af Herren:

Apostl. G. 16,13 På sabbatten gik vi ud gennem byporten og langs med en flod, hvor vi mente, der var et bedehus. Dér satte vi os og talte med de kvinder, der var forsamlet.
Apostl. G. 16,14 Og en gudfrygtig kvinde ved navn Lydia, en purpurhandler fra byen Thyatira, lyttede til alle Paulus' ord, og Herren åbnede hendes hjerte, så hun tog dem til sig.

Nej. Kun de folk, der i forvejen var »bestemt til evigt liv«, kom til at tro.

Apostl. G. 13,48 Da hedningerne hørte det, blev de glade, og de priste Herrens ord; og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro.

Nej. Man kan ikke "selvbestaltet" tyde profetier.

2 Peter 1,20 Men først skal I gøre jer klart, at ingen selvbestaltet kan tyde nogen profeti i Skriften;

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Apostlenes Gerninger, 2 Peter