Hvaba?? Blev Timotheus afskåret fra Jesus? Hvaba??

Galaterne 5,4: "I er afskåret fra Kristus […]"
Religion er som omskærelse

Paulus er meget kontant, når han skriver om den jødiske omskærelse. Man vil simpelthen miste sin frelse og dermed blive forpligtet til at holde hele Moseloven:

Galaterne 5,2 Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer.
Galaterne 5,3 Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven.
Galaterne 5,4 I er afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden.

Alligevel omskar Paulus en græker ved navn Timotheus uden nogen særlig begrundelse:

Apostl. G. 16,2 Timotheus var velanskrevet hos brødrene i Lystra og Ikonion.
Apostl. G. 16,3 Ham ville Paulus gerne have til at rejse med sig, så han omskar ham af hensyn til jøderne i de egne; for alle vidste, at hans far var græker.

Vil det sige, at Kristus ikke vil gavne Timotheus, at Timotheus er tvunget til at holde hele Moseloven, og at Timotheus er afskåret fra Kristus?

Kristne bortforklaringer

Kristne mennesker lader sig ofte omskære; det er f.eks. meget udbredt i U.S.A. Den almindelige bortforklaring er, at det er tilladt sålænge det ikke sker af religiøse årsager.

En af fortalerne for børneomskærelse i sin tid var John Harvey Kellogg (her i Danmark mere kendt som producent of corn flakes), og han var bekymret for "lokal urenhed", der kunne føre til "utugt", forhudsforsnævring og masturbation.

Men denne bortforklaring kan ikke bruges her, for teksten forklarer tydeligt, hvorfor Timotheus blev omskåret. Det var ikke for at forhindre "lokal urenhed", utugt, forhudsforsnævring eller masturbation. Det var for at tilfredse et religiøst krav fra de lokale jøder: »han omskar ham af hensyn til jøderne i de egne«.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, Galaterne, Paulus