Hvaba?? Hvor mange brødre havde David? Hvaba??

David med sin ungdomsven.
David

David havde syv brødre. Faderen førte sine syv flotte sønner frem for profeten Samuel, men de blev alle afvist, fordi mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet:

1 Samuel 16,10 Isaj førte sine syv sønner frem for Samuel, men Samuel sagde til ham: "Herren har ikke udvalgt nogen af dem."
1 Samuel 16,11 Samuel spurgte nu Isaj: "Er det alle dine drenge?" Han svarede: "Der mangler endnu den yngste; han er ude at vogte får." Samuel sagde til Isaj: "Send bud efter ham! Vi sætter os ikke til bords, før han kommer."

Men ifølge de senere stamtavler havde David kun seks brødre. Han var selv den syvende.

1 Krønikebog 2,13 Isaj fik Eliab, sin førstefødte, Abinadab, den næstældste, Shim'a, den tredje,
1 Krønikebog 2,14 Netan'el, den fjerde, Raddaj, den femte,
1 Krønikebog 2,15 Osem, den sjette, og David, den syvende.

En petitesse? Måske, men David er den mest berømte konge i Bibelen, og han er med i to af Jesus' stamtavler. Så Bibelen burde havde styr på hans nærmeste familie. Ellers tror man jo bare, det er fantasi det hele.

Heldigvis har de kristne ca. ligeså mange undskyldninger, som David havde brødre:

Kristen bortforklaring #1

Man kunne fristes til at tro, at faren bare havde fået en søn i mellemtiden, så David havde fået en lillebror.

Men for det første, var David yngre end de syv andre: »Der mangler endnu den yngste« (1 Samuel 16,11), og for det andet er listen i Krønikebøgerne — den, hvor der mangler en bror — skrevet, mange hundrede år efter at David og alle hans brødre var døde.

Kristen bortforklaring #2

Hvis ikke der er født en bror, så er der måske en af dem, der er død?

Comparison
In 1 Samuel we read the story of David being young, was anointed to become king in Israel. At that moment Jesse had eight sons, as is clearly stated in chapter 16:10-11 and 17:12.

In 1 Chronicles we read an enumeration of Jesse’s sons, seven in number. However, this list is of much later date representing the descendants of patriarch Judah. As there is one son of Jesse lacking the conclusion is justified that one son of Jesse died early, with the result that David being the eighth, became later the seventh (living) son.

No Bible Contradiction
(http://www.contradictingbiblecontradictions.com/?p=2241)

Man bliver imponeret af den kristne logik: En af dem må have været død, da Krønikebøgerne blev skrevet.

No shit, Sherlock! De var faktisk døde allesammen. Hvis ikke man tager afdøde folk med, ville stamtavlerne være ret så korte.

Kristen bortforklaring #3

Måske har den manglende bror været for ubetydelig til at nævne:

Both texts are no doubt correct. It is most likely that one of Jesse's sons died before making any significant impact during David's reign—thus being of no account to the chronicler.

You will note that 1 Chronicles 2:13-15 does not state that Jesse only ever had seven sons. It simply names seven of his sons (including David) and two of his daughters.

If one of Jesse's sons had died before being married, or without having had any children of his own, or without having ever done anything particularly noteworthy, it would not be unusual for his name to be omitted from the written record in 1 Chronicles. Even today it is often common practice (except in formal genealogical registers) to refer to only the surviving children.

The two texts in question here do not constitute a necessary contradiction. Therefore, this difficulty is resolvable and cannot be legitimately used to cast doubt on the trustworthiness of Scripture. Therefore, the case for the authority of the Bible as an inspired, accurate, and inerrant revelation from God remains intact.
(http://www.christiananswers.net/q-aiia/jessesons.html)

Altså: hvis man døde uden at have fået børn, ville det ikke være ualmindeligt, at hans navn blev udeladt i 1 Krønikebog.

Og hvilket grundlag har man så for at påstå, at denne bror skulle have haft færre børn, end de andre brødre? Absolut intet. Hverken denne eller andre stamtavler nævner nogen af disse brødres børn.

Med hensyn til at det kun skulle være folk med børn, der optræder i stamtavlen, har vi en undtagelse i samme kapitel:

1 Krønikebog 2,3 Judas sønner var: Er, Onan og Shela; den kana'anæiske kvinde Batshua fødte ham disse tre. Men Er, Judas førstefødte, vakte Herrens mishag, så han lod ham dø.

Er og Onan er på toppen af listen over folk, Gud har dræbt. Den ældste søn, Er, døde barnløs, og derfor skulle Onan gøre hans enke gravid. Som bekendt lod Onan »sin sæd gå til spilde på jorden«, og så blev han også slået ihjel af Gud.

Dette er ChristianAnswers.net naturligvis fuldstændig klar over. Det er formentlig derfor, de tilføjer: »without having ever done anything particularly noteworthy«. Grunden til at vi ved, at Er var barnløs, er, at han optræder i en af Bibelens historier, men netop dette gør ham samtidigt "noteworthy" nok til at blive medtaget i stamtavlerne. Dermed bliver ChristianAnswers.net's påstand umulig at modbevise.

Kristen bortforklaring #4

Senere i Krønikebøgerne dukker der faktisk endnu en Davids-broder ved navn Elihu op:

1 Krønikebog 27,18 for Juda Elihu, en af Davids brødre, for Issakar Omri, Mikaels søn,

Det forklarer ikke så meget i sig selv, for hvorfor er denne bror så ikke med i stamtavlen? Radak (Rabbi David Kimchi) forklarede det med, at denne broder var yngre end David, og da Kronikøren kom til "perlen", dvs. David, stoppede han der.

Men hvis Elihu er yngre end David, har vi stadig en selvmodsigelse med historien i Samuelsbøgerne, hvor der var 7 ældre brødre, og David var den yngste.

Kristen bortforklaring #5

Visse af de meget gamle oversættelser tilføjer Elihu i stamtavlen. Det gælder den syriske(1) (kaldet Peshitta) og den arabiske:

1 Krønike 6,19 And Jesse begat his first-born Eliab, and Abinadab the second, and Shimma the third,
1 Krønike 6,20 Nathanael the fourth, Darai the fifth,
1 Krønike 6,21 Ozem the sixth, Eliho the seventh, and David the eighth,
(Peshitta (syrisk(1) Bibel) oversat til engelsk af George Lamsa)

Disse oversættelser regnes for at være foretaget i det andet århundrede efter vor tidsregning, og her har David været på sin ottendeplads i næsten 2.000 år.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Syrisk . . .: med syrisk (syriakisk) menes der den variant af aramæisk, der blev talt af den oprindelige befolkning før den islamiske erobring. Dette er altså ikke det samme, som det arabiske, der tales i dagens Syrien.

Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Krønikebog