Hvaba?? Var det Adam eller Eva, der overtrådte forbuddet? Hvaba??

Hvem smagte først på den forbudne frugt?
Verboden vrucht

Adams overtrædelse er skyld i, at vi har Død og Arvesynd her på jorden:

Romerne 5,14 men døden herskede fra Adam til Moses også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Han er et billede på ham, der skulle komme;

Nej, det var ikke Adam, men Eva, der overtrådte forbuddet:

1 Timotheus 2,14 og det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede og overtrådte budet.

Hvis var skylden så? Ja, faktisk var det en helt tredje, der var årsag til hele miseren. Lad os give ordet til en af de anklagede:

1 Mosebog 3,12 Adam svarede: "Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg."

Han var ikke uden evner, ham Adam: "Ih Gud, du må altså meget undskylde, at den kvinde, du har bygget til mig, blev forledt af den slange, du har skabt, til at spise af det træ, som du havde glemt at lade bevogte".

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Romerne, 1 Timotheus, GT kontra NT, Paulus, Arvesynden