Hvaba?? Hvem dræbte Kong Jabin af Hasor? Hvaba??

Kong Jabins hærfører bliver dræbt.
Jael

Kong Jabin af Hasor blev dræbt af Josva:

Josva 11,1 Da kong Jabin i Hasor hørte om dette, sendte han bud til kong Jobab i Madon, til kongen i Shimron, til kongen i Akshaf
[.. .. ..] [. . .]
Josva 11,10 Derefter vendte Josva om og indtog Hasor og huggede dens konge ned med sværd. - Hasor var tidligere førende blandt alle disse kongedømmer. -

Næste bog i Bibelen, Dommerbogen, starter »Da Josva var død […]« (Dommerbogen 1,1). Så var der fred i fyrre år (Dommerbogen 3,11) og i firs år (Dommerbogen 3,30).

Som tiden går, glemmer Gud åbenbart, at Jabin er død, for han giver israelerne »i hænderne på kana'anæerkongen Jabin, som regerede i Hasor«. Kong Jabin havde 900 jernvogne, og vi ved jo alle, at Gud ikke kan klare jernvogne, så den døde Kong Jabin undertrykker israelerne i 20 år:

Dommer 4,2 og Herren gav dem i hænderne på kana'anæerkongen Jabin, som regerede i Hasor. Hans hærfører var Sisera, som boede i Haroshet-ha-Gojim.
Dommer 4,3 Israelitterne råbte til Herren, for Jabin havde ni hundrede jernvogne, og han havde undertrykt israelitterne med hård hånd i tyve år.

Historien ender dog godt (for israelerne), da Jabins hærfører Sisera blev dræbt i sin dybe søvn (billedet til højre),

Dommer 4,17 I mellemtiden var Sisera flygtet til fods til Jaels telt; Jael var kenitten Hebers kone. Der rådede nemlig fred mellem Hasors konge Jabin og kenitten Hebers hus.
[.. .. ..] [. . .]
Dommer 4,22 I det samme kom Barak, som forfulgte Sisera, forbi. Jael gik ham i møde og sagde til ham: "Kom, så skal jeg vise dig den mand, du søger." Han gik med hende ind, og dér lå Sisera død med pløkken gennem tindingen.
Dommer 4,23 Sådan lod Gud den dag kana'anæerkongen Jabin bukke under for israelitterne.
Dommer 4,24 Deres hånd lå stadig tungere på kana'anæerkongen Jabin, og til sidst fik de gjort det af med ham.

Historien om Kong Jabin slutter med: »til sidst fik de gjort det af med ham«. Man må give forfatteren ret i, at det skete »til sidst«: Det tog åbenbart over 140 år at dræbe Jabin to gange.

Dommerbogen 1,1: Da Josva var død, spurgte israelitterne Herren: "Hvem af os skal først drage op og angribe kana'anæerne?"
Dommerbogen 3,11: Derefter havde landet ro i fyrre år. Så døde Otniel, Kenaz' søn.
Dommerbogen 3,30: Den dag bukkede moabitterne under for israelitterne. Derefter havde landet ro i firs år.

Kristen bortforklaring #1

Der er utallige problemer med kronologien i Dommerbogen, se f.eks. De sejlivede patriarker eller erobringerne af Jerusalem, Horma, Dan, Hebron og Debir. En standardforklaring er, at man ikke må læse bogen kronologisk (uanset at bogen selv lægger op til det). Der kan godt være overlap mellem historierne om de forskellige "dommere", påstås det.

Uanset hvor meget "overlap", der er mellem de forskellige kapitler i Dommerbogen, kommer vi dog ikke udenom, at i den ene historie bliver Kong Jabin dræbt af Josva, mens Dommerbogen starter med ordene »Da Josva var død […]« (Dommerbogen 1,1).

Kristen bortforklaring #2

En anden undskyldning er den oplagte, at der er tale om to forskellige konger med samme navn. Måske har Hasor haft et helt dynasti af konger ved navn Jabin, ligesom vi danskere jo også har haft en lang række af Frederikker og Christianner?

For det første ville denne bortforklaring afsløre, at forfatteren af Bibelen er et sjuskehoved. Hvilken dansk forfatter ville skrive om "Kong Christian" uden at sikre sig, at læseren vidste, om han mente Christian IV eller Christian X? Vidste den guddommeligt inspirerede forfatter af Dommerbogen ikke, at der allerede var en historie om (en anden) Kong Jabin i en tidligere bog i Bibelen?

For det andet er det svært at se, hvor dette dynasti skulle komme fra. Josva var en yderst grundig herre, når han befriede Det Forjættede Land for de stakler, der var så uheldige at bo i landet, da Gud forjættede det til jøderne.

Lad os se på Josva 11,10 i kontekst. Hvordan Josva bar sig ad med at sprede Guds ord i Hasor:

Josva 11,8 Og Herren gav dem i israelitternes hånd; de slog dem og forfulgte dem helt til det store Sidon, til Misrefot-Majim og til Mispe-dalen i øst og huggede dem ned; der var ingen, der overlevede.
Josva 11,9 Josva gjorde med dem, som Herren havde sagt til ham: Han skar haserne over på deres heste og brændte deres vogne.
Josva 11,10 Derefter vendte Josva om og indtog Hasor og huggede dens konge ned med sværd. - Hasor var tidligere førende blandt alle disse kongedømmer. -
Josva 11,11 Alle, der var i byen, huggede de ned med sværd og lagde band på dem, så ikke en levende sjæl blev tilbage; og Josva brændte Hasor ned.
Josva 11,12 Alle disse kongebyer med deres konger indtog Josva; han slog dem med sværd og lagde band på dem, sådan som Herrens tjener Moses havde befalet.
Josva 11,13 Men ingen af de byer, der lå på deres høje, brændte israelitterne ned, bortset fra Hasor; kun den brændte Josva ned.
Josva 11,14 Alt det, israelitterne røvede i disse byer, og dyrene tog de med sig som krigsbytte. Men alle menneskene huggede de ned med sværd, indtil de havde udryddet dem; de lod ikke en levende sjæl tilbage.

Alle mennesker i det vantro land blev dræbt. Igen og igen siges det, at der var ingen, der overlevede, men byen Hasor fik en ekstra dosis kristen kærlighed og blev brændt ned (Josva 11,11+13).

Hvis der er opstået et dynasti af denne aske, der var istand til at opbygge en hær med 900 jernvogne, og som kunne "undertrykke israelitterne med hård hånd i tyve år", må deres Gud være endnu dygtigere end den kristne Gud. Især hvis vi husker den forrige bortforklaring om, at der "i virkeligheden" var gået meget kortere tid.

Kristen bortforklaring #3

Hvis man kigger på historien med arkæologiske øjne, kommer der et problem mere. Man har nemlig fundet ruiner fra jernalderen, der menes at være byen Hasor (se eksternt link).

Et af problemerne er, at denne by er brændt ned, men at dette kun er sket én gang. Der er ikke bygget en ny by oven på asken. Derfor kan man foreslå flere bortforklaringer:

Ingen af disse bortforklaringer ændrer ved, at historien som den står i Bibelen, er noget ævl.

Eksternt Link

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Josva, Dommerbogen, Firekildehypotesen