Hvaba?? Hvornår havde Moses slør for ansigtet? Hvaba??

2 Korintherne 3,7: "[…] dødens tjeneste, indhugget i sten med bogstaver"
bedellium

Paulus har fundet endnu en grund til, at kristendommen er bedre end jødedommen: Da Moses kom ned fra bjerget med De Ti Bud, som Paulus kalder for Dødens Tjeneste, skinnede Moses' ansigt så meget, at han måtte tage et slør på:

2 Korintherne 3,7 Men når dødens tjeneste, indhugget i sten med bogstaver, havde sin herlighed, så at Israels børn ikke kunne se på Moses' ansigt på grund af hans ansigts stråleglans, der dog forsvandt,
[.. .. ..] [. . .]
2 Korintherne 3,13 og gør ikke som Moses, der lagde et slør over sit ansigt, for at Israels børn ikke skulle se, at det, der forsvandt, hørte op.
2 Korintherne 3,14 Dog forhærdedes deres tanker, for indtil den dag i dag bliver det samme slør ved med at ligge over oplæsningen af den gamle pagt uden at tages bort, for det fjernes først i Kristus.
2 Korintherne 3,15 Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op.

Dette slør forhindrede israelitterne i at få Guds "ufiltrerede" ord, og derfor hviler der stadig et slør over oplæsningen af den gamle pagt, og over jødernes hjerter, når Moses læses op.

Men hvordan var det nu lige, det skete:

2 Mosebog 34,29 Da Moses kom ned fra Sinajs bjerg, havde han Vidnesbyrdets to tavler i hånden, da han gik ned fra bjerget. Moses vidste ikke selv, at det strålede fra hans ansigt, fordi Herren havde talt med ham;
2 Mosebog 34,30 men Aron og alle israelitterne så, at det strålede fra hans ansigt, og de blev bange for at komme ham nær.
2 Mosebog 34,31 Men Moses kaldte på dem, og Aron og alle overhovederne i menigheden kom hen til ham igen, og Moses talte med dem.
2 Mosebog 34,32 Derefter kom også alle israelitterne nærmere, og han gav dem besked om alt det, som Herren havde sagt ham på Sinajs bjerg.
2 Mosebog 34,33 Og da Moses var færdig med at tale med dem, lagde han et slør over sit ansigt.
2 Mosebog 34,34 Men hver gang Moses kom ind for Herrens ansigt for at tale med ham, tog han sløret af, indtil han skulle ud igen. Så gik han ud og fortalte israelitterne, hvad han havde fået befaling om.
2 Mosebog 34,35 Og hver gang israelitterne så Moses' ansigt, så de, at det strålede fra hans ansigt; Moses tog da sløret for sit ansigt, indtil han igen skulle ind og tale med Herren.

Moses steg ned fra bjerget og fortalte jøderne »alt det, som Herren havde sagt« (34,32), og først derefter tog han et slør på. Og hver gang Moses fik nye beskeder, var processen den samme: Han tog sløret af foran Gud, fortalte israelitterne alt, og først da tog han sløret på igen.

Altså det stik modsatte af, hvad Paulus påstod.

Kristne bortforklaringer

I King James Bible fra 1611 står der ikke "da Moses var færdig med at tale", men "indtil Moses var færdig med at tale":

2 Mosebog 34,33 And [till] Moses had done speaking with them, he put a vail on his face.
2 Mosebog 34,34 But when Moses went in before the LORD to speak with him, he took the vail off, until he came out. And he came out, and spake unto the children of Israel [that] which he was commanded.
2 Mosebog 34,35 And the children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses' face shone: and Moses put the vail upon his face again, until he went in to speak with him.
(King James Bibel fra 1611)

Dermed havde Moses sløret på indtil, han var færdig med at tale, hvilket passer bedre med Paulus' påstand.

Bemærk, at ordet "till" står i kursiv, hvilket betyder, at ordet ikke er med i den hebraiske tekst, men er tilføjet af oversætteren. Jeg skal ikke kloge mig på, om det er grammatisk korrekt at tilføje "indtil", når de fleste andre oversættere skriver "efter" eller "da". Derimod kan vi konstatere, at det ikke giver mening, for hvis Moses allerede havde taget sløret af i vers 33, hvorfor skulle han så tage det af igen i vers 34?

Uanset oversættelsen af vers 33, fremgår det stadig tydeligt af vers 34 og 35, at Moses altid kom ud og talte, »he came out, and spake«, og tog sløret på bagefter: »and Moses put the vail upon his face«.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 2 Korintherne, De Ti Bud, GT kontra NT, Paulus