Hvaba?? Sønnen er ældre end faderen Hvaba??

Da Akazja døde, dræbte hans mor, Atalja, det meste af slægten (højre side af billedet).
Det har måske inspireret til historien om barnemordet i Betlehem (venstre side af billedet).
Herodes barnemord

Hvor gammel var Akazja, da han blev konge?

2 Kongebog 8,26 Akazja var toogtyve år, da han blev konge, og han regerede ét år i Jerusalem. Hans mor hed Atalja og var efterkommer af Israels konge Omri.

2 Krønike 22,2 Akazja var toogfyrre år, da han blev konge, og han regerede ét år i Jerusalem. Hans mor hed Atalja og var datter af Omri.

Kommentar

Ikke bare er selvmodsigelsen klokkeklar, men Akazja kan umuligt have været 42 år, da han efterfulgte sin far. Hans far, Joram,(1) kom på tronen som 32-årig og regerede i 8 år (2 Kongebog 8,16-17, 2 Krønikebog 21,5, 2 Krønikebog 21,20).

Det vil sige, at da faderen døde var han 40 år, og hvis Akazja var 42, var han altså to år ældre end sin egen far.

Faktisk hænger historien stadig dårligt sammen, selvom Akazja kun havde været 22. I såfald havde faren været 18 år, da Akazja blev født, men vi får at vide, at Joram havde mange ældre sønner, der var blevet dræbt: »de tog også hans sønner og hans hustruer til fange; han havde ingen af sine sønner tilbage undtagen […] den yngste af hans sønner« (2 Krønikebog 21,17), »alle de ældre sønner var blevet dræbt af en strejfskare« (2 Krønikebog 22,1).

Akazja var simpelthen den yngste af en større flok brødre. Men man skulle tro, at der var grænser for, hvor mange storebrødre Akazja kunne have, hvis faren kun var 18 år, da Akazja blev født. Hvis faderen kun var minus to år gammel, har Akazja naturligvis haft endnu færre storebrødre.

2 Kongebog 8,16: I Akabs søn kong Joram af Israels femte regeringsår blev Joram konge; han var søn af Judas konge Joshafat.
2 Kongebog 8,17: Han var toogtredive år, da han blev konge, og han regerede otte år i Jerusalem.
2 Krønikebog 21,5: Joram var toogtredive år, da han blev konge, og han regerede otte år i Jerusalem.
2 Krønikebog 21,20: Han var toogtredive år, da han blev konge, og han regerede otte år i Jerusalem. Han gik bort, uden at nogen savnede ham. Man begravede ham i Davidsbyen, men ikke i kongegravene.

Kristen bortforklaring #1

Et utal af bortforklaringer går ud på, at når der står 42 år, så var det "i virkeligheden" en helt anden person, der var 42 år. Man påstår typisk, at det var hans mor, Atalja, der var 42 år, da sønnen besteg tronen. Eftersom hendes alder ikke står nogen steder, er denne påstand naturligvis svær at modbevise.

Problemet er bare, at det ikke er det, der står. De to sætninger er ens — også på hebraisk — bortset fra tallet 22/42. Hvis det er Akazja, der er 22 år i den ene version, så er det også ham, der er 42 år i den anden.

Kristen bortforklaring #2

I enkelte tilfælde kunne en kongesøn regere sammen med sin far. Derfor påstås det, at Akazja blev med-regent som 22-årig, og regerede sammen med sin far i 20 år.

For det første står det ingen steder, og for det andet kan Akazja ikke have regeret sammen med sin far i 20 år, eftersom faderen kun var konge i 8 år (2 Kongebog 8,16-17, 2 Krønikebog 21,5, 2 Krønikebog 21,20). Se i øvrigt det eksterne link.

Kristen bortforklaring #3

For at formindske selvmodsigelsen kan man kigge i den græske teksttradition, Septuaginta, hvor der står 20:

2 Krønikebog 22,2 Ochozias began to reign when he was twenty years old, and he reigned one year in Jerusalem: and his mother's name was Gotholia, the daughter of Ambri.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Så er der stadig en selvmodsigelse, men forskellen på 22 og 20 er mindre end på 22 og 42.

Kristen bortforklaring #4

Mange oversættere vælger at støtte sig til nogle få og meget obskure kilder, hvor der står 22 i Krønikebøgerne ligesom i Kongebøgerne. Det drejer sig om en enkelt udgave af Septuaginta udgivet af Paul de Lagarde i 1883 og den syriakiske oversættelse, der begge skriver "toogtyve".

Denne løsning bruges af Jehovas Vidner:

2 Krønikebog 22,2 Ahaz'ja var toogtyve år gammel da han blev konge, og han regerede i ét år i Jerusalem. Og hans moders navn var Atal'ja; hun var en sønnedatter af Om'ri.
(Jehovas Vidner / Ny Verden)

I kommentaren skriver de: »"toogtyve", LXXLagarde Sy og 2Kg 8:26; MVg: "toogfyrre"; LXX: "tyve"«. Vidnerne forklarer ikke, hvorfor Atalja nu er sønnedatter af Omri i stedet for datter.

NetBible skriver:

2 Krønikebog 22,2 Ahaziah was twenty-two years old when he became king and he reigned for one year in Jerusalem. His mother was Athaliah, the granddaughter of Omri.
(NET Bible)

I kommentaren skriver de: »Heb "forty-two," but the parallel passage in 2 Kgs 8:26 reads "twenty-two" along with some mss of the LXX and the Syriac«. Igen er der ingen forklaring på, hvorfor Atalja er blevet barnebarn af Omri i stedet for datter.

Luthers oversættelse siger:

2 Krønikebog 22,2 22 Jahre alt war Ahasja, da er König ward, und regierte ein Jahr zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Athalja, die Tochter Omris.
(Martin Luther, 1912)

Eksternt Link

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Joram . . .: For at gøre sagen endnu mere speget var der to Jorammer, der levede samtidigt: »I Akabs søn kong Joram af Israels femte regeringsår blev Joram konge« (2 Kongebog 8,16).

Ham, vi kigger på, er Joram af Juda / Jerusalem.


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Septuaginta, Stamtavler