Hvaba?? Hvem var det, der dræbte Jesus? Hvaba??

Denne verdens herskere
Treenighed middelalder

Jesus blev korsfæstet af romerne:

Johannes 19,23 Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, én del til hver soldat. Også kjortlen tog de; men den var uden sammensyninger, ét vævet stykke fra øverst til nederst;

Nej. Det var de onde jøder, der slog ham ihjel:

1 Thessalonikerne 2,14 I, brødre, ligner jo Guds menigheder i Judæa, som er i Kristus Jesus, for I har lidt det samme af jeres landsmænd, som de har lidt af jøderne,
1 Thessalonikerne 2,15 der slog både Herren Jesus og profeterne ihjel, og som har fordrevet os, og som ikke behager Gud og er imod alle mennesker,
1 Thessalonikerne 2,16 fordi de hindrer os i at tale til hedningerne, så de kan blive frelst; sådan fylder de altid deres synders mål. Men vreden er kommet over dem til fulde.

Nej, nej. Paulus lever i et infantilt Harry Potter-univers, hvor verden regeres af ondskabens åndemagter i himmelrummet og »myndigheder og magter i himmelrummet« (Efeserne 3,10), hvor Satan er »ham, som hersker over luftens rige« (Efeserne 2,2) og »denne verdens gud«, der har blindet folk.

Efeserne 3,10: så at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet
Efeserne 2,2: som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn.

Det var disse dæmoner, "denne æons arkonter", der gik i Guds snedige fælde, da de korsfæstede Jesus:

1 Korintherne 2,8 Den visdom har ingen af denne verdens herskere kendt, for havde de kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens Herre.

Kristen bortforklaring #1

Med hensyn til "denne verdens herskere" er det oplagt at påstå, at der tales om jordiske herskere: Pilatus, præster, senatorer og konger.

Det er dog tydeligt, at dette ikke er tilfældet. Verset siger i sammenhæng, at "herskerne" faldt i en fælde, da de henrettede Jesus, fordi de derved kom til at bringe frelse til verden.

En af de største Paulus-kendere gør kort process med denne bortforklaring:

The verses are not applicable to Pilate and such as he. Pauls means, the demons have fallen into their own pit. They thought to destroy Christ by the crucifixion. They would not have crucified him if they had known the wisdom of God, if, that is, they had suspected that the cross of Christ would bring salvation to the world, and make an end of them.
(William Wrede, Paul, 1907, side 98)

Kristen bortforklaring #2

I en debat mellem Bart Ehrman og Robert M Price (21 oktober 2016) brugte Ehrman alligevel dette argument. Han påpegede, at det samme ord for herskere, "archontes", også bruges i Romerne 13,3, hvor "De styrende" tydeligvis er jordiske herskere:

Romerne 13,1 Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud.
Romerne 13,2 Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom.
Romerne 13,3 De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem;

Price påpegede dog hurtigt svagheden i dette argument: Paulus påstår her (og andre steder) frejdigt, at man trygt kan stole på disse jordiske myndigheder. Som der står i citatet foroven: »der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud« (Romerne 13,1).

De "archontes", der dræbte Jesus, kan ikke være de samme.

Kristen bortforklaring #3

I forlængelse af den forrige bortforklaring var Ehmans modsvar, at ja, den samme slags "archontes", der dræbte Jesus, skal adlydes, og hvis man gør noget, der provokerer dem, risikerer man samme straf som Jesus.

Dette er et meget dårligt argument: Ehrman påstår, vi skal undgå at gøre som Jesus. Var det ikke meningen, at vi skal efterligne kristi eksempel?

Det hænger jo heller ikke sammen med historien. I 1. Korintherne 2,8, som vi kigger på, står der, at "denne verdens herskere" blev narret til at dræbe Jesus. Hvis de havde forstået, at korsfæstelsen ville gøre en ende på Synden, Døden, »myndigheder og magter i himmelrummet«, »ham, som hersker over luftens rige« og »denne verdens gud«, ville "herskerne" have forhindret korsfæstelsen.

Kan man forestille sig, at de jordiske myndigheder, f.eks. Pilatus, Herodes eller Kajfas, ville have forhindret korsfæstelsen af frygt for at Døden skulle blive overvundet?

Og hvis Paulus vitterligt troede på, at Pilatus, Herodes eller Kajfas havde været så dæmoniske, hvordan kunne han så finde på at skrive: »der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud«.

Kristen bortforklaring #4

I forlængelse af de forrige bortforklaringer med, at »denne verdens herskere« er jordiske myndigheder, laver Bibelselskabet sine sædvanlige julelege.

To vers forinden kaldes disse herskere for "forgængelige":

1 Korintherne 2,6 Dog, visdom taler vi om blandt de fuldkomne, men ikke en visdom, som er af denne verden eller fra denne verdens forgængelige herskere.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Men herskerne er ikke "forgængelige" i den forstand, at de er menneskelige. Lad os se på den forrige oversættelse:

1 Korintherne 2,6 Dog, Visdom tale vi iblandt de fuldkomne, men en Visdom, der ikke stammer fra denne Verden, ikke heller fra denne Verdens Herskere, som blive til intet;
(Den forrige danske oversættelse)

Det Paulus siger er, at nu hvor Synden, Døden, »myndigheder og magter i himmelrummet«, »ham, som hersker over luftens rige« og »denne verdens gud« er blevet narret til at korsfæste Jesus, har Jesus vundet over dem, og nu er disse onde magter ved at blive tilintetgjort.

Tjek evt. med konkordansen og se, hvorledes ordet "blive til intet" (græsk: "katargoumenôn") står i nutid (præsens): V-PPP-GPM.

Kristen bortforklaring #5

Med hensyn til, at jøderne skulle have dræbt Jesus er der sikkert mange kristne, der slet ikke kan se en modsigelse: De onde jøder fik romerne til at gøre det beskidte arbejde, så derfor er de medskyldige. Jøder og romere. Hip som hap.

Der er dog mange problemer med disse 2½ vers, 1 Thessalonikerne 2,14b-16:

  1. Paulus var selv jøde og stolt af det;

  2. Paulus giver ingen (andre) steder jøder skylden, tværtimod: jøderne vil blive frelst.

  3. Hvad er det for nogle (andre) profeter, jøderne skulle have slået ihjel?

  4. Hvornår skulle "jøderne" have fordrevet Paulus & Co. (1 Thess. 2,15)?

  5. Hvornår skulle jøderne have hindret Paulus & Co. i »at tale til hedningerne, så de kan blive frelst« (1 Thess. 2,16)?

  6. Hvis den straf, der har ramt jøderne: »vreden er kommet over dem til fulde« (1 Thess. 2,16), skulle være en hentydning til Jerusalems ødelæggelse år 70, så var Paulus død, da det blev skrevet.

  7. Paulus siger aldrig, at Guds straf er kommet over nogen; tværtimod er det noget, der vil komme.

  8. Hvis det var "jøderne" over én bred kam, der dræbte Jesus, hvorfor skriver Paulus så i Korintherbrevet, at det var »denne verdens herskere«?

Kort sagt er der formentlig tale om en interpolation, altså en forfalskning. Det skal dog siges, at vi ikke har kendskab til manuskripter med 1 Thessalonikerne 2,14-16, hvor dette stykke ikke er med.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Johannes, 1 Korintherne, 1 Thessalonikerne, Paulus, Forfalskninger