Hvaba?? Vil jorden stå til evig tid? Hvaba??

Jehovas Vidner glæder sig til Dommedag
Hurra. Jorden går under

Bare rolig. Jorden vil stå til evig tid:

Prædikeren 1,4 Slægt går, og Slægt kommer, men Jorden står til evig Tid.
(Den forrige danske oversættelse)

Beklager. Herrens Dag vil komme som en tyv om natten, himlene (i flertal) vil forgå, og elementerne og jorden vil brænde op:

2 Peter 3,10 Men Herrens Dag skal komme som en Tyv; på den skulle Himlene forgå med stort Bulder, og Elementerne skulle komme i Brand og opløses, og Jorden og alt, hvad der er på den, skal opbrændes.
(Den forrige danske oversættelse)

Kommentar: Selvmodsigelsen er taget fra en hjemmeside af Jehovas Vidner (se eksternt link). Det er oplysende at se, hvordan de forskellige sekter har modsatte bortforklaringer.

Kristen bortforklaring #1

Jehovas Vidner tror på, at det evige liv sker her på jorden. Derfor har de intet problem med, at Prædikerens Bog lover, at jorden varer til evig tid,

Til gengæld skal de bortforklare 2 Peter 3,10, og det sker således:

Vil jorden gå under? I Prædikeren 1:4 siger Bibelen at "jorden består evindelig", hvilket kunne opfattes som en modsigelse af dens udsagn om at "elementerne skal komme i brand og opløses", og at "jorden ... skal brændes op". (2 Peter 3:10, da. aut. 1948) Men i Bibelen bruges udtrykket "jorden" både bogstaveligt, om vores planet, og symbolsk, om menneskene der bor på den. (1 Mosebog 1:1; 11:1) Den tilintetgørelse af "jorden" der beskrives i Andet Petersbrev 3:10, hentyder ikke til at vores planet skal brændes op, men til 'de ugudelige menneskers undergang'. - 2 Peter 3:7.
(Fremhævelse i original. Se eksternt link)

Når himlene (i flertal), elementerne og jorden brænder op, betyder det "i virkeligheden" bare, at de ugudelige mennesker brænder op, så der er bedre plads til de tolerante medlemmer af Jehovas Vidner.

Kristen bortforklaring #2

Indre Mission tror derimod på et himmerige, og har ingen problemer med, at den gamle himmel og jord går under.

De skal til gengæld bortforklare Prædikerens Bog 1,4, og det sker ved at ændre oversættelsen:

Prædikeren 1,4 Slægter går, slægter kommer, og jorden er bestandig den samme.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

»jorden er bestandig den samme« har jo ikke helt det samme schwung som »Jorden står til evig Tid«. Salomon må rotere i sin grav.

Hvis man fjerner evigheden fra Prædikerens bog, og "for evigt" kun betyder "indtil dommedag", reducerer man teksten til nonsens: "jorden består, til den ikke består mere". Desuden er verden 4,543 milliarder år gammel, så de få tusinde år, der adskiller os fra Salomons evindelige visdom, er nærmest kun en parentes.

Men nu hvor Jehovas vidner prøver at bortforklare 2 Peter 3,10 ved hjælp af 2 Peter 3,7 (se forrige bortforklaring), er det værd at kigge på 2 Peter 3,8: »Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er én dag som tusind år, og tusind år som én dag«.

Hvis tusinde år er som en dag for Gud, så er det kun 3-4 dage siden, Salomon udtalte sin evindelige visdom. Vi må kunne regne med, at »til evig Tid« betyder lidt mere end en uge.

Eksternt Link

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Prædikerens Bog, 2 Peter, GT kontra NT, Forfalskninger