Hvaba?? Var Gud eller en engel inde i skysøjlen? Hvaba??

Var det en engel inde i skyen?
Engel af Signorelli

Man kan undre sig over, hvorfor det tog jøderne 40 år at gå gennem ørkenen. De havde jo Gud til at gå foran og vise vejen i skysøjle om dagen og ildsøjle om natten.

2 Mosebog 13,21 Herren gik foran dem, om dagen i en skysøjle for at føre dem på vejen og om natten i en ildsøjle for at lyse for dem, så de kunne gå både dag og nat.
2 Mosebog 13,21 Skysøjlen fjernede sig ikke fra folket om dagen og ildsøjlen ikke om natten.

Men da Gud har gjort faraos hjerte hårdt, og egypterne kommer farende med alle Faraos heste og vogne, er det pludselig ikke længere Gud, men kun en engel, der befinder sig inde i skysøjlen:

2 Mosebog 14,19 Guds engel, som gik foran Israels hær, rykkede nu om bag dem, og skysøjlen foran dem rykkede om bag dem,

Fem vers senere, om morgenen da Moses har kløvet Det Røde Hav, er det igen Gud, der kigger ud inde fra ildsøjlen og skysøjlen:

2 Mosebog 14,24 Men i morgenvagten så Herren i ildsøjlen og skysøjlen ned på Egyptens hær. Han skabte forvirring i Egyptens hær

Gud har åbenbart indset selvmodsigelsen, så han forklarer:

2 Mosebog 23,20 Se, jeg sender en engel foran dig. Han skal bevare dig på vejen og føre dig til det sted, jeg har beredt.
[.. .. ..] [. . .]
2 Mosebog 23,23 Min engel skal gå foran dig og føre dig til amoritterne, hittitterne, perizzitterne, kana'anæerne, hivvitterne og jebusitterne; dem vil jeg udslette.

Og han gentager: »jeg har sagt dig«. Englen var en straf over de stivnakkede jøder:

2 Mosebog 32,34 Gå nu, og før folket til det sted, jeg har sagt dig; se, min engel skal gå foran dig! Men der kommer en dag, da jeg vil straffe dem for deres synd."

Og han skærer det ud i pap: »en engel« for »jeg vil ikke selv drage op iblandt jer«:

2 Mosebog 33,2 Jeg vil sende en engel foran dig, og jeg vil fordrive kana'anæerne, amoritterne, hittitterne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne.
2 Mosebog 33,3 I skal til et land, der flyder med mælk og honning. Men jeg vil ikke selv drage op iblandt jer, for I er et stivnakket folk, og jeg kunne komme til at tilintetgøre jer undervejs."

Så skulle misforståelsen være ryddet af vejen.

Men ganske få vers efter at Gud højtideligt har erklæret: »jeg vil ikke selv drage op iblandt jer«, får vi at vide, at Moses rutinemæssigt fik Gud til at komme ud af skysøjlen, hvorefter Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet.

2 Mosebog 33,7 Moses plejede at hente teltet og slå det op uden for lejren i god afstand fra den; han kaldte det Åbenbaringsteltet. Hver gang nogen søgte råd hos Herren, gik han ud til Åbenbaringsteltet uden for lejren.
2 Mosebog 33,8 Og hver gang Moses gik ud til teltet, stillede hele folket sig i hver sin teltåbning og fulgte Moses med øjnene, til han var kommet ind i teltet.
2 Mosebog 33,9 Når Moses kom ind i teltet, steg skysøjlen ned og stod i indgangen til teltet, og Herren talte med Moses.
2 Mosebog 33,10 Når folket så skysøjlen stå i indgangen til teltet, rejste de sig alle sammen, og de kastede sig ned, hver i sin teltåbning.
2 Mosebog 33,11 Og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. Derpå vendte Moses tilbage til lejren. Den unge mand Josva, Nuns søn, der var i hans tjeneste, veg ikke fra teltet.
[.. .. ..] [. . .]
2 Mosebog 33,14 Han svarede: "Jeg vil selv gå med og skaffe dig et sted at bo."

Det var almindeligt kendt blandt andre folkeslag, at Gud var inde i skysøjlen:

4 Mosebog 14,14 Og hvad nu, hvis de fortæller det til indbyggerne i dette land? De har jo hørt, at du bor hos dette folk, Herre, og at du viser dig ansigt til ansigt, at din sky står over dem, og at du går foran dem i en skysøjle om dagen og i en ildsøjle om natten.

Profeten Nehemias har i al fald aldrig hørt, at Gud skulle have uddelegeret arbejdet til en engel:

Nehemias 9,12 I en skysøjle førte du dem om dagen, og i en ildsøjle om natten for at oplyse vejen for dem, som de skulle vandre.

Så hvad skal vi konkludere? Var det Gud eller hans engel, der gemte sig inde i skysøjlen?

Ingen af delene. Ifølge Visdommens Bog var det Visdommen, der befandt sig inde i søjlen

Visdom 10,17 Hun gav de hellige løn for deres møje og ledte dem ad en forunderlig vej; hun blev et værn for dem om dagen og en flamme af stjerner om natten.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 4 Mosebog, Nehemias, Apokryfer, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten