Hvaba?? Hvordan kløvede Moses Det Røde Hav? Hvaba??

2 Mosebog 14,22: […] og vandet stod som en mur til højre og til venstre for dem
Surf

Vi kender alle historien: Gud gør faraos hjerte hårdt, og egypterne farer afsted med alle Faraos heste og vogne mod Det Røde Hav(1).

Men heldigvis har Gud en plan:

2 Mosebog 14,16 Du skal løfte din stav og række hånden ud over havet og kløve det, så israelitterne kan gå tørskoet gennem havet.
[.. .. ..] [. . .]
2 Mosebog 14,21 Moses rakte sin hånd ud over havet, og hele natten igennem drev Herren havet tilbage med en stærk østenstorm og gjorde havet til tørt land. Vandet kløvedes,
2 Mosebog 14,22 så israelitterne kunne gå tørskoet gennem havet, og vandet stod som en mur til højre og til venstre for dem.

Til at starte med er der en lille modstrid: Skal Moses løfte sin stav eller skal han række hånden ud? Uanset selvmodsigelsen er det tydeligt, at Moses på en eller anden måde transmitterer Guds kraft: »Vandet kløvedes«, så det »stod som en mur til højre og til venstre for dem«.

Men inde i midten af vers 21 får vi en helt anden historie: Gud bruger hele natten på at drive havet tilbage »med en stærk østenstorm«. Her giver forfatteren altså en lidt mindre naturstridig version, der minder om Egyptens 10 plager, hvor græshopper, myg og frøers mængde godt kunne have en naturlig forklaring, selvom læseren naturligvis godt ved, at det er Gud, der står bag.

Det vil sige, at vi har to forskellige mirakler: Blev vandet kløvet, idet Moses løftede hånden (og staven), eller var det en østenstorm, der fjernede vandet i løbet af natten? Og endnu vigtigere: Blev vandet kløvet, og »stod som en mur til højre og til venstre for dem« (billedet til højre), eller »drev Herren havet tilbage […] og gjorde havet til tørt land«?

Og knap er jøderne kommet i land (og egypterne druknede), før vi får endnu en forklaring: Ifølge Moses' sejrssang var det ikke en østenstorm, men Gud selv, der pustede:

2 Mosebog 15,10 Du pustede med din ånde, havet lukkede sig over dem, de sank som bly i de mægtige vande.

Så hvilken af disse mange forklaringer er den rigtige? Var det Moses' stav, Moses' hånd, en stærk østenstorm eller Gud, der pustede? Har Gud pustet hele natten?

Ingen af forklaringerne er rigtige. Det viser sig, at Gud havde truet ad Sivhavet, så det selv tørrede ud

Salmernes Bog 106,9 Han truede ad Sivhavet, så det tørrede ud, og han førte dem gennem dybet som gennem en ørken.

Visdommens Bog har en helt femte variant: Det var hverken Moses eller Gud, men Visdommen, der førte jøderne gennem havet.

Visdom 10,18 Hun førte dem igennem det røde hav, ledte dem gennem dets vandmasser;
Visdom 10,19 men deres fjender lod hun drukne og siden skylle op fra dybets bund.

Eksternt link

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Her er en selvmodsigelse mellem Det Gamle og Det Nye Testamente: Der står ikke "det Røde Hav" i Det Gamle Testamente, men "Sivhavet".


Mærker: 2 Mosebog, Salmernes Bog, Apokryfer, Firekildehypotesen, Udvandringen fra Egypten