Hvaba?? Er der sandhed i Djævelen? Hvaba??

Ifølge Jesus er alle jøder sønner af Satan.
Søn af Satan

Jesus kaldte sig selv for vejen og sandheden i modsætning til de løgnagtige jøder, der havde »Djævelen til fader«.

Johannes 8,44 I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen.

Men i de tre synoptiske evangelier er det netop en ironisk pointe, at det kun er dæmonerne, der konstant erklærer, at Jesus er »Guds hellige« og »Du er Guds søn«.

Lukas 4,33 I synagogen var der en mand med en uren, dæmonisk ånd, og han skreg højt:
Lukas 4,34 "Hvad har vi dog med dig at gøre, Jesus fra Nazaret! Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er: Guds hellige!"

Der står ovenikøbet, at Jesus truede dem til ikke at sige det. Han forbød dem at sige sandheden:

Lukas 4,41 Der fór også dæmoner ud af mange, mens de råbte: "Du er Guds søn." Men han truede dem til ikke at sige noget, for de vidste, at han var Kristus.

Så enten tager Jesus fejl, når han siger: »der er ikke sandhed i ham«, eller også lyver dæmonerne, når de kalder Jesus for "Guds søn", "Guds hellige" og "Kristus". Og så er Jesus ikke Kristus.

Kristne bortforklaringer
Man kan sikkert tærske langhalm på forskellen mellem Djævelen, djævlesønner, dæmoner, dæmoniske ånder og urene guddommelige ånder, og man kan sikkert opbygge et infantilt Harry Potter-univers, hvor alle disse væsener sættes ind i et hierarki.

Men Jesus kalder også Judas for djævel: »dog er en af jer en djævel« (Johannes 6,70), og han kalder Peter for Satan.

Desuden bruger forfatterne generelt begreberne i flæng:

Markus 5,2 Og da Jesus steg ud af båden, kom der i det samme en mand hen imod ham fra gravhulerne; han var besat af en uren ånd.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 5,8 Jesus havde nemlig sagt til ham: "Du urene ånd, far ud af manden."
[.. .. ..] [. . .]
Markus 5,12 og dæmonerne bad ham: "Send os over i svinene, så vi kan fare ind i dem."
Markus 5,13 Det gav han dem lov til. Og de urene ånder fór ud af manden og ind i svinene; og flokken på omkring to tusind styrtede ud over skrænten ned i søen og druknede.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 5,15 De kommer hen til Jesus og ser den dæmonbesatte, som havde haft legionen i sig, sidde påklædt og ved sin fulde fornuft, og de blev grebet af frygt.
Markus 5,16 Men de, der havde set det, forklarede dem, hvad der var sket med den dæmonbesatte, og fortalte om det med svinene.

De forskellige oversættelser har også svært ved at bestemme sig. Tag Markus 3,22: »ved den øverste Djævel uddriver han Djævle« (1897); »ved de onde Ånders Fyrste uddriver han de onde Ånder« (1907); »Det er ved dæmonernes fyrste, at han uddriver dæmonerne« (1992).

Markus 3,22: Og de Skriftkloge, som vare komme ned fra Jerusalem, sagde: han har Beelzebul, og ved den øverste Djævel uddriver han Djævle.
(Dansk oversættelse fra 1897)
Markus 3,22: Og de skriftkloge, som vare komne ned fra Jerusalem, sagde: "Han har Beelzebul, og ved de onde Ånders Fyrste uddriver han de onde Ånder:"
(Den forrige danske oversættelse)
Markus 3,22: Og de skriftkloge, der var kommet ned fra Jerusalem, sagde: "Han er besat af Beelzebul! Det er ved dæmonernes fyrste, at han uddriver dæmonerne."
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)
Johannes 6,70: Jesus svarede dem: "Har jeg ikke selv udvalgt jer tolv, og dog er en af jer en djævel?"

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Johannes, De synoptiske evangelier