Hvaba?? Flygtede Paulus fra jøderne eller kong Aretas? Hvaba??

Kristen tegneserie. Paulus får hjælp til at flygte i en kurv.
Paulus kurv

Da Paulus er kommet til Damaskus, må han snart flygte igen. Paulus lader sig fire ned af bymuren i en flyvende kurv.

Af uransagelige grunde er kong Aretas' statholder blevet sur på ham:

2 Korinther 11,32 I Damaskus holdt kong Aretas' statholder damaskenernes by bevogtet for at gribe mig,
2 Korinther 11,33 men jeg blev firet ned i en kurv gennem en åbning i muren og slap ud af hans hænder.

Vi får den samme historie i Apostlenes Gerninger, men her er det "jøderne", der er skurkene:

Apostl. G. 9,23 Efter lang tids forløb traf jøderne i fællesskab den beslutning at rydde ham af vejen.
Apostl. G. 9,24 Men Saulus fik nys om deres plan. De holdt tilmed vagt ved byportene dag og nat for at kunne rydde ham af vejen.
Apostl. G. 9,25 Men en nat tog hans disciple og firede ham ned i en kurv og fik ham således gennem bymuren.

Så hvem flygtede Paulus fra? Fra kong Aretas' statholder eller fra "jøderne"?

Kommentar

Der er allerede mange alvorlige problemer med Paulus' egen beretning. Kong Aretas III regerede fra 87 til 62 før Kristus, hvilket medfører, at Paulus skulle have levet 60 år før Kristi fødsel.

Hvis man ovenikøbet forsøger at harmonisere Paulus' ord med modsigelsen i Apostlenes Gerninger, opnår man blot endnu flere umuligheder. Som Richard I. Pervo påpeger:

  1. Hvorfor skulle jøderne ligge i baghold »ved byportene dag og nat«, når autoriteterne i Jerusalem bare kunne skrive til myndighederne og forlange at få Paulus arresteret og udleveret? Paulus var jo selv i Damaskus med et lignede brev i lommen.

  2. Hvorfor skulle jøderne ligge i baghold ved byporten, i stedet for bare at snigmyrde ham inde i byen?

  3. Hvordan har jøderne fået en aftale i stand med de syriske myndigheder om, at det var i orden at ligge i baghold ved byporten?

  4. Når Paulus på en ikke nærmere forklaret måde får at vide, at jøderne ligger i baghold ved byportene, hvorfor kan han så ikke bare fortsætte med at prædike inden i byen? Hvorfor skal han risikere livet ved at forsøge at flygte?
  5. Hvorfor var der ingen, der forsøgte at forhindre Paulus i at prædike inde i byen?

  6. Hvis der var et "jødisk" komplot for at dræbe Paulus, hvorfor flygtede han så til Jerusalem, midtpunktet for al jødisk aktivitet?

Se evt. det eksterne link.

Eksternt link

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, 2 Korintherne, Paulus