Hvaba?? Hvad hed disciplen ved toldboden? Hvaba??

Bibelen i Lego, Levi i toldboden
Lego: Levi i toldboden

Jesus hvervede en af sine disciple ved toldboden:

Markus 2,14 Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: "Følg mig!" Og han rejste sig og fulgte ham.

Matthæus 9,9 Og da Jesus gik videre derfra, så han en mand, som hed Matthæus, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: "Følg mig!" Og han rejste sig og fulgte ham.

Så hvad hed manden? Levi, Alfæus' søn? Eller Matthæus?

Kommentar

I Markusevangeliet bliver Levi, Alfæus' søn, kaldet ved toldboden, men han optræder ikke på listen over de tolv apostle. Til gengæld er der en Jakob, Alfæus' søn på listen, som så må formodes at være hans bror.

Fra Markus' side er det formentlig ren symbolik: Ligesom de tolv apostle repræsenterer Israels tolv stammer, så er stammen Levi en slags trettende stamme, og Levi er en slags trettende apostel.

Matthæus genbruger Markusevangeliet, men han ændrer disciplens navn fra Levi til Matthæus. Det er svært 2.000 år senere at svare på, hvorfor Matthæus gjorde det, men forklaringen kan være den simple, at han ville have et navn, der var med på listen over de tolv, så han ikke endte med 13 disciple.

Matthæus nøjes ikke med at rette navnet. Han retter også listen med de tolv apostle, så ham, der bare hed Matthæus, bliver til »tolderen Matthæus«.

Denne selvmodsigelse viser altså to ting: Markus skriver litteratur, ikke historie. og Matthæus har ikke kvaler med at ændre i Markus' tekst, når det passer i hans kram.

Kristne bortforklaringer
Den kristne bortforklaring er den sædvanlige: Begge versioner er rigtige. Disciplen (påstås det) hedder "Levi Matthæus, Alfæus' søn". To af forfatterne, Markus og Lukas, har bare "glemt" den ene halvdel af navnet, mens den tredje forfatter har "glemt" den anden halvdel.

Det er den slags forklaringer, der hedder "ad hoc" — dvs. opfundet til lejligheden. Der er intet i Bibelen, der fortæller, at manden hedder Levi Matthæus, eller at apostlen Matthæus skulle være søn af en eller anden Alfæus.

Men de kristne går en tand videre og hævder, at manden ved toldboden er den samme som evangelisten Matthæus, og her knækker filmen. Hvis det er forfatteren selv, der er manden ved toldboden, hvorfor har han så "glemt", at hans fulde navn er Levi Matthæus, Alfæus' søn?

Endnu værre for denne bortforklaring er det, at vi i dag ved, at Matthæus genbruger Markusevangeliet. Det vil sige, at hele historien om, hvordan disciplen i toldboden bliver kaldet af Jesus, er en, som evangelisten Matthæus har skrevet af efter Markusevangeliet.

Hvorfor skulle Matthæus være tilfreds med at kopiere en anden mands historie om sin egen apostel-udnævnelse? Har han ikke noget at tilføje om den største begivenhed i sit liv? Hvorfor giver forfatteren ingen forklaring på, at Markus har skrevet Levi, hvis han "i virkeligheden" hedder Matthæus?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, De synoptiske evangelier