Hvaba?? I vil blive slået ihjel, men ikke et hår går tabt Hvaba??

Lukas 21,18: Men ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt.
Hitler og Jakob

Jesus fortæller sine disciple, at nogle af dem vil blive slået ihjel:

Lukas 21,16 Men I skulle endog forrådes af Forældre og Brødre og Frænder og Venner, og de skulle slå nogle af eder ihjel.
(Den forrige danske oversættelse)

Men straks efter forsikrer han dem, at ikke et hår på deres hoved vil gå tabt.

Lukas 21,18 Men ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt.

Kommentar

Bibelselskabet har givet afsnittet overskriften: »De sidste tider og Jesu genkomst«, og Jesus' ord giver kun mening i en sammenhæng, hvor jorden er lige ved at gå under, og Jesus ville blive hos disciplene indtil verdens ende, indtil han kommer flyvende med et sværd ud af munden og klædt i en kappe dyppet i blod.

Derfor er det ekstra mærkeligt, at denne selvmodsigelse står i netop Lukasevangeliet. Normalt formoder man, at det er den samme forfatter, der har skrevet Apostlenes Gerninger og Lukasevangeliet. Forfatteren har altså været klar, at Jorden ikke gik under i denne omgang, og ikke bare det: I Apostlenes Gerninger bliver Jakob halshugget, i strid med Jesus' løfte.

Jakob mistede ikke bare et enkelt hår, men hele hovedet (billedet til højre).

Kristen bortforklaring #1

John Gill(1) indrømmer, at Jesus ikke beskyttede sine folk mod fysiske overgreb og skader: »this cannot be understood of entire preservation from all corporeal damages and hurt«. Især fordi Jesus lige havde sagt, nogle af dem ville blive dræbt: »and some of them put to death«.

Heldigvis havde han andre forslag:

But there shall not art hair of your head perish. That is, without the will of God, as in Mat_10:29 or not one shall perish, but what shall be restored again: or the sense is, that though they should be betrayed by their friends, and hated, and persecuted, and imprisoned by their enemies, yet they should be no losers in the main; all things should work together for their good; and though even they should be put to death, yet that would be to their advantage, since instead of a temporal, troublesome life, they should enjoy an eternal and happy one: for this cannot be understood of entire preservation from all corporeal damages and hurt; seeing it is, before declared, that they should be put into prisons, and some of them put to death;

Altså, det Jesus mente (ifølge Gill), var:

Matthæus 10,29: Sælges ikke to Spurve for en Penning? Og ikke een af dem falder til Jorden uden eders Faders Villie.
(Den forrige danske oversættelse)

Kristen bortforklaring #2

Bibelselskabet har en nemmere løsning: At forfalske oversættelsen. I 1992-udgaven står der ikke, at disciplene skal dræbes, men at de vil blive dømt til Døden:

Lukas 21,16 I vil blive udleveret, selv af forældre og brødre, slægtninge og venner, og nogle af jer skal de få dømt til døden,

Dette fusk giver Jesus meget bedre kort på hånden: Måske bliver disciplene benådet, eller måske vil de kunne flygte? I Apostlenes Gerninger slipper både Peter og Paulus ud af deres respektive fængsler.

Bibelselskabets oversættelse er ret underlig. Det græske ord er "thanatoô", og uden for evangelierne har Bibelselskabet ingen problemer med at oversætte ordet til "dræbe": »som der står skrevet: På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår« (Romerne 8,36) eller ligefrem "pines til døde": »som ukendte og dog velkendte, som døende, og se, vi lever, som tugtede, men ikke pint til døde« (2 Korintherne 6,9).

Brug evt. konkordansen til at analysere ordet (Klik på "Nestle-Aland").

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: Lukas, Forfalskninger