Hvaba?? Må præsten flænge sine klæder? Hvaba??

Må ypperstepræsten rive sine klæder itu?
Aron

Ypperstepræsten blev frustreret, da Jesus ikke forsvarede sig mod anklagerne. Da Jesus erklærer, at han er Guds søn, bliver det for meget for den stakkels ypperstepræst:

Matthæus 26,65 Da flængede ypperstepræsten sine klæder og sagde: "Han har spottet Gud! Hvad skal vi nu med vidner? Nu har I selv hørt bespottelsen.

Men selvom Det Gamle Testamente er fyldt med folk, der flænger deres klæder i sorg, gælder det ikke for ypperstepræsten. Han har nemlig forbud mod at flænge sit tøj:

3 Mosebog 21,10 Den præst, der står over sine brødre, han, på hvis hoved salvningsolien er udgydt, og som er indsat i sit embede til at bære præstedragten, må ikke lade sit hår hænge løst, og han må ikke rive sine klæder itu.

Ja, faktisk er der en selvmodsigelse i selvmodsigelsen, for andre steder står der, at det gælder Arons sønner, altså alle præsterne.

3 Mosebog 10,6 Moses sagde til Aron og til hans sønner Eleazar og Itamar: "I må ikke lade jeres hår hænge løst, og I må ikke rive jeres klæder itu, for så skal I dø og Herrens vrede ramme hele menigheden; jeres brødre, hele Israels hus, skal begræde den brand, Herren har antændt.

Vi kan også citere apokryfferne for, at den aller-allerværste skam, der kan overgå landet, er præster med flængede klæder:

Jeremias' Brev 1,30 Og præsterne sidder ned i deres templer, med flængede klæder, med afraget hår og skæg og med utildækket hoved.

Tøj-flængningen er muligvis en god historie, men sand er den ikke. I øvrigt er den ikke med i Lukasevangeliet.

Kristen bortforklaring #1

John Gill(1) mener, at forbuddet mod at flængning af tøjet, ligesom forbuddet mod at blotte hovedet, kun gælder i forbindelse med sorg over afdøde. Til sidst citerer han jødiske traditioner for, at ypperstepræsten godt må flå tøjet forneden, mens almindelige præster må rive deres foroven.

Then the high priest rent his clothes,.... Both his outer and inner garments. This he did, to show his zeal for the honour and glory of God, his grief and concern at the profanation of his holy name by a false oath, and his abhorrence of, and indignation at the blasphemy he supposed Christ to be guilty of, in asserting himself to be the Son of God. Some have thought, that Caiaphas in this action, transgressed the law, in Lev_21:10, where it is said, that "the high priest--shall not uncover his head, nor rend his clothes": and it is one of the Jews' negative precepts (i), that "an high priest is prohibited, "ever" to rend his garments: and that therefore being transported with passion at the greatness of the supposed crime, could not forbear expressing his detestation of it in this manner, though it was forbidden him: but it does not appear to have been unlawful: as for the law in Leviticus, it only regards the rending of garments at funerals, or in mourning for the dead, as the context shows; and so Jonathan ben Uzziel paraphrases the text, "nor rent his clothes": "in the time of mourning"; and so the Jewish (k) interpreters, in general, expound it; and besides, this prohibition, according to them, only regards the manner of rending: their rule is this (l), "an high priest rends below, and a common person above: the sense of which, according to their commentators, is (m), "that if anyone dies for whom an high priest is obliged to rend his garments, he must rend below, at the extreme part of his garment, near his feet; and as for what is written, nor rend his clothes; the meaning is, he shall not rend as other men do, above, over against the breast, near the shoulder, as the rest of the people.
(Fremhævelse i original)

3 Mosebog 21,10: Og den, som er ypperstepræst iblandt sine Brødre, på hvis Hoved Salveolien er udøst, og hvis Hånd man har fyldt, for at han skal iføre sig Klæderne, han skal ikke blotte sit Hoved og ej sønderrive sine Klæder.
(Dansk oversættelse fra 1919)
3 Mosebog 21,11: Han må ikke gå ind til nogen afdød, end ikke ved sin far eller mor må han pådrage sig urenhed;

Kristen bortforklaring #2

Gill har også den tilføjelse, at ordet for at "flænge" i 3 Mosebog 10,6 og 21,10 er et specielt ord, »pâram«, mens der næsten alle andre steder bruges et andet ord »qâra'«. Forskellen skulle være, om man flænger selve stoffet, eller flænger i sømmene.

Det er et lidt underligt argument, for hvad skulle det så i grunden være, Bibelen prøver at sige? "præsten må ikke flænge sit tøj på en særlig måde (»pâram«), men han må gerne gøre det på samme måde, som alle andre folk (»qâra'«)"?

Kristen bortforklaring #3

Man kan også vælge at skyde skylden på jøderne. Det at de bryder deres egen lov viser, hvor onde de jøder, der dræbte Vor Frelser, var.

Matthew Henry overvejede, om præsten bare havde glemt det:

but, while he pretended an abhorrence of blasphemy, he was himself the greatest blasphemer; he now forgot the law which forbade the High Priest in any case to rend his clothes, unless we will suppose this an excepted case.
(Matthew Henry Study Bible-KJV, side 1510)

Det lyder lidt søgt, at de skulle have "glemt" det i betragtning af straffene, der udmales i 3 Mosebog 10,6: Dødsstraf for den formastelige, »for så skal I dø«, "Herrens vrede" over hele menigheden, og "brand" over hele Israels hus: »hele Israels hus, skal begræde den brand, Herren har antændt«.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 3 Mosebog, Matthæus, Apokryfer, GT kontra NT