Hvaba?? Døde Kong Josija i fred eller i krig? Hvaba??

På Kong Josija's tid blev 5 Mosebog "fundet". Kongen adlød bogen og ødelagde alle de uautoriserede altre i landet.
Josija af Bewick

Kong Josija var en mand efter Guds hjerte. Det var ham, der var med til at "finde" 5 Mosebog, og han brugte resten af livet på at forfølge uautoriserede præster og helligskøger, dræbe offerhøjspræsterne og rive deres altre ned (billedet til højre).

Som belønning lovede Gud, at Josija ville få en fredelig død:

2 Kongebog 22,20 Derfor vil jeg lade dig samles med dine fædre; du skal lægges i graven med fred, og dine øjne skal ikke få al den ulykke at se, som jeg bringer over dette sted." Dette svar bragte de kongen.

Men sådan gik det ikke. Da historien om Josija næsten er færdig, fortæller Bibelen, næste parentetisk, at han døde i Megiddo i krig mod egypterkongen.

2 Kongebog 23,29 På hans tid drog egypterkongen Farao Neko op mod assyrerkongen ved Eufratfloden. Kong Josija rykkede ud imod Neko, men Neko dræbte ham ved Megiddo, så snart han så ham.
2 Kongebog 23,30 Josijas folk førte på en vogn hans lig fra Megiddo og bragte ham til Jerusalem, hvor de lagde ham i graven. Storbønderne tog Josijas søn Joakaz, salvede ham og gjorde ham til konge efter hans far.

Så døde Josija i fred eller i krig?

Kristen bortforklaring #1

John Gill(1) havde denne forklaring:

and thou shall be gathered into thy grave in peace; in a time of public peace and tranquillity; for though he was slain in battle with the king of Egypt, yet it was what he was personally concerned in, and it was not a public war between the two kingdoms, and his body was carried off by his servants, and was peaceably interred in the sepulchre of his ancestors, 2Ki_23:29, as well as he died in spiritual peace, and entered into eternal peace, which is the end of the perfect and upright man, as he was, Psa_37:37 but this chiefly regards his not living to be distressed with the calamities of his nation and people, as follows:
(Fremhævelse i original)

Altså, kongen døde ganske vist i krig, men der var fred og ro i landet, begravelsen var fredelig, kongen havde "åndelig fred", og han gik ind i den evige fred.

Kristen bortforklaring #2

Moderne teologer har en helt anden fortolkning: Der er ikke tale om en selvmodsigelse, men om sort ironi fra forfatterens side.

Josija var blevet lovet, at han skulle »lægges i graven med fred« (shâlôm), og han endte i »Jerusalem, hvor de lagde ham i graven«. Altså ikke en fredelig død, men en grav i Yerûshâlaim, Fredens By. 

Christine Mitchell sammenligner Josijas skæbne med historien om Kong Krøsus, der blev snydt af oraklet i Delfi: »Josiah's death in Jerusalem does fulfill the prophecy, but ironically. This use of irony is not unlike that found in the fulfillment of prophecy in classical sources, for example, in Herodotus's story of Croesus's invasion of Persia and his loss of his empire«. Se evt. The Ironic Death of Josiah in 2 Chronicles.

Ligesom i tilfældet med kong Sidkija's fredelige død må vi erkende, at Gud ikke befinder sig på samme planet som os andre.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 og 2 Kongebog