Hvaba?? Hvor døde kong Josija? Hvaba??

Josija i sine unge dage. Ypperstepræsten har lige "fundet" Femte Mosebog.
5 mosebog

Kong Josija blev dræbt i krig ved Megiddo. Bagefter blev hans lig transporteret til Jerusalem:

2 Kongebog 23,29 På hans tid drog egypterkongen Farao Neko op mod assyrerkongen ved Eufratfloden. Kong Josija rykkede ud imod Neko, men Neko dræbte ham ved Megiddo, så snart han så ham.
2 Kongebog 23,30 Josijas folk førte på en vogn hans lig fra Megiddo og bragte ham til Jerusalem, hvor de lagde ham i graven. Storbønderne tog Josijas søn Joakaz, salvede ham og gjorde ham til konge efter hans far.

Nej, nej. Han var hårdt såret, men han døde først, efter at have kørt de 65 kilometer tilbage til Jerusalem.

2 Krønikebog 35,23 Da skød bueskytterne mod kong Josija, og kongen sagde til sine folk: "Få mig bort, for jeg er hårdt såret!"
2 Krønikebog 35,24 Hans folk fik ham ned fra vognen og over i den anden vogn, han havde, og førte ham til Jerusalem, hvor han døde. Han blev begravet i sine fædres grave, og hele Juda og Jerusalem sørgede over Josija.

Kommentar

Det er tydeligt at se, hvorfor Kronikøren har ændret historien: De ord han lægger i Josijas mund: »Få mig bort, for jeg er hårdt såret!«, er stort set de samme, som den sårede kong Akab havde udtalt nogle kapitler forinden: »Vend om og bring mig ud af slagrækken, for jeg er såret!« (1 Kongebog 22,34 / 2 Krønikebog 18,33).

Forskellen er, at den onde Kong Akab ikke får sit ønske opfyldt, men dør på slagmarken, og at Kongebøgerne triumferende fortæller: »Da man skyllede hans vogn ren ved Samarias dam, slikkede hundene hans blod, og skøgerne badede i det« (1 Kongebog 22,38).

Kong Josija var den gode konge, der var med til at finde Femte Mosebog (billedet til højre), og som bagefter dræbte masser af vantro i Guds navn og rev deres altre ned. Derfor giver Kronikøren ham en bedre skæbne, end den Akab fik. Josija bliver flyttet til en ny vogn, så han er fri for blod-slikkende hunde og blod-badende skøger, og han får lov til at dø i sin hjemby. Kronikøren tilføjer også, at Josija »blev begravet i sine fædres grave« (i modsætning til de fire konger, Kronikøren smider ud af deres fædres grave), og at »hele Juda og Jerusalem sørgede over Josija«.

Kristen bortforklaring #1

John Gill(1) mente, at Josija døde på turen hjem. Når Kongebøgerne kalder ham for et lig, var det (ifølge Gill), fordi han var dødeligt såret:

They took him out of the chariot in which he was wounded, and put him into another, where he died of his wounds by the way; being mortally wounded, he is said to be dead, or a dead man,

Det ændrer jo ikke ved, at der er tale om to forskellige historier. I Kongebøgerne siger liget ingenting, men i Krønikebøgerne er "liget" i stand til at citere Kong Akab: »Få mig bort, for jeg er hårdt såret!«.

Kristen bortforklaring #2

Man kan undre sig over den forrige bortforklaring med, at kongen skulle blive kaldt for et lig, fordi han var dødeligt såret.

Han var trods alt levende nok til at overleve 65 kilometer i stridsvogn på datidens veje, før han kom til Jerusalem, »hvor han døde«.

Men faktisk er der mange — mere bogstavelige — oversættelser, der i stedet for »hvor han døde« skriver: »og han døde«. Så kan man godt — med den rette kristne forståelse — få den ide, at kongen døde på vejen. F.eks.:

2 Krønikebog 35,24 Og Skytterne skøde på Kong Josias; da sagde Kongen til sine Tjenere: Fører mig bort, thi jeg er svarlig såret.
2 Krønikebog 35,24 Og hans Tjenere førte ham bort fra Vognen og lode ham køre bort på den anden Vogn, som han havde, og førte ham til Jerusalem, og han døde og blev begraven i sine Fædres Grave; og hele Juda og Jerusalem sørgede over Josias.
(Dansk oversættelse fra 1919)

Denne fortolkning holder bare ikke. På hebraisk har man et koncept, der kaldes "waw consecutive". Det vil sige, at et udsagnsord ender med vokalen waw, der binder flere led sammen i en sekvens. I oversættelsen forover er dette waw blevet til "og" (og "da"), men der er den krølle, at de enkelte og'er skal læses i rækkefølge:

I baglæns rækkefølge: Hele Juda sørgede i lang tid, efter at Josija var begravet; han blev begravet, efter at han døde; han døde, efter at han var ført til Jerusalem; han blev ført til Jerusalem efter at han kom i den anden vogn; han kom i den anden vogn, efter at han blev taget ud af den første; han blev taget ud af den første vogn, efter at han havde sagt, han var såret; han sagde, han var såret, efter at skytterne havde ramt ham; og skytterne skød på ham, efter at han kom i strid.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog