Hvaba?? De skal smede deres sværd om til plovjern Hvaba??

Joel 4,10: Smed jeres plovjern om til sværd og jeres vingårdsknive til lanser!
Snegl

I de sidste tider skal sværd smedes om til plovjern (og spyd til vingårdsknive).

Esajas 2,2 Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt, højt over bjergene, knejsende over højene. Alle folkeslag skal strømme dertil,
[.. .. ..] [. . .]
Esajas 2,4 Han skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk. De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig.

Mikas 4,1 Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene skal strømme dertil,
[.. .. ..] [. . .]
Mikas 4,3 Han skal skifte ret mellem talrige folk, fælde dom blandt mægtige folkeslag i det fjerne. De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig.

Nej, nej. I de sidste tider skal plovjern smedes om til sværd (og vingårdsknive til lanser).

Joel 4,1 I de dage og på den tid, når jeg vender Judas og Jerusalems skæbne,
[.. .. ..] [. . .]
Joel 4,10 Smed jeres plovjern om til sværd og jeres vingårdsknive til lanser! Selv svæklingen skal sige: Jeg er en helt!

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Esajas, Joel, Mikas