Hvaba?? En stjerne træder frem fra Jakob, en herskerstav rejser sig fra Israel Hvaba??

"En stjerne træder frem fra Jakob, […]"
Gustave Doré

Jesus var jødernes konge. Det ved vi, fordi en stjerne førte de hellige tre konger til Jerusalem:

Matthæus 2,2 og spurgte: "Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham."

Der er rimelig enighed blandt teologer om, at den profeti om en stjerne, der udpeger »jødernes nyfødte konge«, stammer fra Profeten Bileam.(1)

Bibelselskabet har da også krydshenvisninger fra Matthæus 2,2 til Bileams profeti i 4 Mosebog 24,17 og vice versa.

4 Mosebog 24,15 Bileam fremsagde sit spådomsord: "Således siger Bileam, Beors søn, således siger den mand, hvis øje ser klart;
[.. .. ..] [. . .]
4 Mosebog 24,17 Jeg ser ham, dog ikke nu, skimter ham, men ikke nær. En stjerne træder frem fra Jakob, en herskerstav rejser sig fra Israel, den skal knuse Moabs tindinger og issen på alle Set-sønnerne.

Men ifølge Jesus selv må vi ikke »holde fast ved Bileams lære«:

Åbenbar. 2,14 Men lidt har jeg imod dig: Du har nogle, som holder fast ved Bileams lære, ham der lærte Balak at stille fælde for Israels børn, så de spiste afgudsofferkød og bedrev utugt.

Bileam havde lært os om den stjerne, der udpegede Jesus som Guds søn, men ifølge Jesus kan vi ikke stole på Bileams lære. Ergo er Jesus ikke Guds søn.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Den første til at påpege dette, var formentlig Origenes (ca. år 185-254), der skrev i Contra Celsus, bind 1, kapitel 59:

»[…] but with respect to the appearance of a star at the birth of Jesus there is a prophecy of Balaam recorded by Moses to this effect: "There shall arise a star out of Jacob, and a man shall rise up out of Israel." And now, if it shall be deemed necessary to examine the narrative about the Magi, and the appearance of the star at the birth of Jesus, […]«

(Profeten Bileam hedder Balaam på engelsk)


Mærker: 4 Mosebog, Matthæus, Åbenbaringen, GT kontra NT