Hvaba?? Det talende æsel og den usynlige engel II Hvaba??

Profeten Bileam på det talende æsel møder den usynlige engel.
Spåmanden Bileam på æsel

Vi har før været inde på profeten Bileam, det talende æsel og den usynlige kung fu engel.

Israels fjender ville have Bileam til at forbande israelitterne, men for at gøre en meget lang historie på tre kapitler lidt kortere trodsede Bileam de mægtige konger. Han afviste at tage med dem, før Gud gav ham tilladelse. Tre gange lod han kongerne ofre til jødernes Gud, og hver gang velsignede han israelitterne. Til sidst truede han direkte kongerne med deres undergang: »en herskerstav rejser sig fra Israel, den skal knuse Moabs tindinger og issen på alle Set-sønnerne« (4 Mosebog 24,17), »Edom bliver erobret, hver flygtning fra Se'ir tilintetgøres« (4 Mosebog 24,18), »Amalek, dets fremtid er viet til undergang« (4 Mosebog 24,20), »din rede, anbragt på klippen, skal du dog blive plyndret« (4 Mosebog 24,21-22).

Undervejs i forløbet kom Bileam med guldkorn som: Gud angrer ikke, for han er ikke et menneske og profetier som: En stjerne træder frem fra Jakob, en herskerstav rejser sig fra Israel.

Så hvis der var noget, der hed kristen taknemmelighed, ville Bileam være regnet for den største profet nogensinde. Men tilsyneladende er kristen taknemmelighed ligeså sjælden som talende æsler.

Allerede få kapitler senere blev Bileam dræbt sammen med hele sit folk:

4 Mosebog 31,8 Blandt dem, der blev dræbt, var Midjans konger, Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba, fem midjanitiske konger. Også Bileam, Beors søn, dræbte de med sværd.

Og så blev Moses, verdens mest sagtmodige mand, vred. Vreden skyldtes, at israelitterne ikke havde dræbt kvinder og børn. Af en eller andre grund skulle Bileam have hele skylden:

4 Mosebog 31,15 og sagde til dem: "Har I ladet alle kvinderne leve?
4 Mosebog 31,16 Det var jo dem, der efter Bileams ord var skyld i israelitternes troløshed mod Herren i det, der skete ved Peor, så plagen ramte Herrens menighed.
4 Mosebog 31,17 Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand.

Når Moses genfortæller i et tilbageblik, påstår han, at Bileam havde forbandet israelitterne, men at Gud heldigvis ikke havde lyttet til Bileam:

5 Mosebog 23,5 For de kom jer ikke i møde med mad og drikke undervejs, da I var draget ud af Egypten. Og det var dem, der lejede Bileam, Beors søn fra Petor i Aram-Naharajim, til at forbande dig;
5 Mosebog 23,6 men Herren din Gud ville ikke lytte til Bileam, så for din skyld forvandlede Herren din Gud forbandelsen til velsignelse, fordi han elskede dig.

Moses skulle have læst lidt i Mosebøgerne, før han bagvaskede sine egne ofre.

Så må Gud personligt på banen for at minde israelitterne om de faktiske forhold i profet-industrien. Bileam havde velsignet israelitterne:

Josva 24,9 Moabs konge Balak, Sippors søn, gik til angreb på Israel. Han sendte bud efter Bileam, Beors søn, for at han skulle forbande jer.
Josva 24,10 Men det ville jeg ikke høre, så Bileam måtte velsigne jer; sådan reddede jeg jer fra ham.

Men det var spildte Guds ord, for tilsviningen fortsætter i Det nye Testamente:

2 Peter 2,15 Da de forlod den lige vej, fór de vild og slog ind på samme vej som Bileam, Bosors søn, der kastede sin kærlighed på uretmæssig vinding,
2 Peter 2,16 men måtte lade sig overbevise om sin egen overtrædelse: Et umælende trækdyr gav sig til at tale med menneskestemme og hindrede profeten i hans galskab.

Peter anklager Bileam for at have kastet »sin kærlighed på uretmæssig vinding«. Hvis Peter havde læst i Bibelen, ville han vide, at Bileam netop afviste betaling fra de vantro konger: »Selv om Balak giver mig alt det sølv og guld, der kan være i hans hus, kan jeg ikke gøre noget som helst, der går imod Herren min Guds befaling« (22,18). Han gentog det sågar én gang til for Prins Knud (og for Peter): »selv om du, Balak, gav mig alt det sølv og guld, der kan være i dit hus, kunne jeg ikke af mig selv gøre noget som helst, der går mod Herrens befaling. Kun det, Herren taler til mig, kan jeg tale« (24,13).

Hvis Peter havde læst Bibelen, ville han også vide, at Bileams far hed Beor og ikke "Bosor". Tænk at man skal høre den slags løgnehistorier fra en mand, der kalder sig "Sankt" Peter!

Det samme gælder Judas, Jesus' bror. Han viser sig at være en rigtig Judas:

Judas 1,11 Ve dem! De er slået ind på Kains vej og har for vindings skyld givet sig Bileams vildfarelse i vold og går til grunde som Kora i hans opsætsighed.

Men det er ikke kun Jesus' bedste ven, Peter, og Jesus' bror, Judas, der sviner Bileam til. Lad os give ordet til Jesus selv:

Åbenbar. 2,14 Men lidt har jeg imod dig: Du har nogle, som holder fast ved Bileams lære, ham der lærte Balak at stille fælde for Israels børn, så de spiste afgudsofferkød og bedrev utugt.

Hvorfor den konstante bagvaskelse af en stor profet? Hvorfor vil Jesus ikke have, vi holder fast ved Bileams lære?

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 4 Mosebog, 5 Mosebog, Josva, 2 Peter, Judas, Åbenbaringen, GT kontra NT