Hvaba?? Hvor mange stridsvogne havde filistrene? Hvaba??

"Der kan have indsneget sig enkelte afskrivnings- eller kopieringsfejl".
Det sjette Bud: Du skal bedrive hor.
Du skal bedrive hor

Vi ved, at Gud ikke kan klare jernvogne. Men hvor mange vogne havde filistrene i grunden?

1 Samuel 13,5 Filistrene, derimod, samledes for at kæmpe mod Israel, tredive tusind stridsvogne og seks tusind mand i rytteriet og folk så talrige som sandskornene der er ved havets bred; de drog så op og slog lejr ved Mik'mas, øst for Bet-A'ven.
(Jehovas Vidner / Ny Verden)

I forhold til resten af Bibelen er dette antal absurd: At filistrene, der kun havde fem byer, skulle have 30.000 stridsvogne.

Hvis vi for en stund parkerer ammonitternes 32.000 stridsvogne, har vi disse rekorder:

Rekorden ser ud til at tilfalde Kong Salomon med 1.400 vogne:

2 Krønikebog 1,14 Salomo samlede en styrke af vogne og ryttere; han havde fjorten hundrede vogne og tolv tusind ryttere, og han stationerede dem i vognbyer og i Jerusalem hos kongen selv.
2 Krønikebog 1,15 Kongen gjorde sølv og guld lige så almindeligt i Jerusalem som sten, og cedertræ lige så almindeligt som morbærfigentræ, der vokser i lavlandet.

Oplysningen om de 1.400 vogne kommer i et afsnit, som Bibelselskabet kalder »Salomos rigdom«, så man skal nok tage oplysningen med samme gran salt som oplysningen om, at »Kongen gjorde sølv og guld lige så almindeligt i Jerusalem som sten«, og for den sags skyld Salomons 700 koner og 300 medhustruer.

Det vil sige, at filistrenes vognpark var tyve gange større end selv den mest entusiastiske beskrivelse af Salomons rigdom.

Dommerbogen 4,3: Israelitterne råbte til Herren, for Jabin havde ni hundrede jernvogne, og han havde undertrykt israelitterne med hård hånd i tyve år.
Dommerbogen 4,13: samlede han alle sine vogne, ni hundrede jernvogne, og alle de tropper, han havde, og førte dem fra Haroshet-ha-Gojim til Kishonbækken.
2 Mosebog 14,7: Han tog seks hundrede stridsvogne og alle andre vogne i Egypten med vognkæmpere på dem alle sammen.
1 Krønikebog 18,4: David erobrede tusind vogne, syv tusind ryttere og tyve tusind fodfolk fra ham, og han skar haserne over på alle vognhestene, undtagen på hundrede, som han skånede.

Kommentar

Den græske teksttradition, Septuaginta, giver det samme tal, 30.000:

1 Samuel 13,5 And the Philistines gather together to war with Israel; and then come up against Israel thirty thousand chariots, and six thousand horsemen, and people as the sand by the seashore for multitude: and they come up, and encamp in Machmas, opposite Baethoron southward.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Hvis der er tale om en fejl, er det altså en meget gammel fejl, der er opstået flere hundrede år før vor tidsregning.

Kristen bortforklaring #1

Moderne kristne gider næppe at kaste sig ud i en diskussion om størrelsen af filistrenes vognpark.

I stedet kan man holde sig til standard-bortforklaringen: "Det oprindelige manuskript var fejlfrit, men der kan have indsneget sig enkelte afskrivnings- eller kopieringsfejl".

Men det er en ret dum bortforklaring: For det første er det en ren påstand, at de oprindelige manuskripter var fejlfri, for vi har aldrig set dem. Og det er også ligegyldigt, om fejlen har været der fra starten eller er kommet senere, for resultatet er det samme (billedet øverst til højre).

Det giver derfor ingen mening, at Helligånden skulle have inspireret forfatteren til at skrive et fejlfrit manuskript, hvis den samme Helligånd ikke bagefter har sørget for at beskytte teksten mod kopieringsfejl.

Kristen bortforklaring #2

The NET-Bible skriver det, der "burde" stå; nemlig 3.000 istedet for 30.000:

1 Samuel 13,5 For the battle with Israel the Philistines had amassed 3,000 chariots, 6,000 horsemen, and an army as numerous as the sand on the seashore. They went up and camped at Micmash, east of Beth Aven.

De forklarer i en fodnote: »Many English versions (e.g., KJV, NASB, NRSV, TEV) read "30,000" here«.

Men det er slet ikke nogen forklaring. Normalt bruger oversætteren disse fodnoter til at forklare, hvorfor The NET-Bible har valgt at afvige fra den hebraiske tekst. Her afviger de uden forklaring og nøjes med konstatere, at "mange" engelske Bibler skriver 30.000.

Grunden til at "mange" Bibler skriver 30.000 er den enkle, at det faktisk er det rigtige tal, som står både i de hebraiske og græske tekster.

Kristen bortforklaring #3

Uhyggeligt mange Bibler vælger at skrive det, der "burde" stå. Nemlig 3.000 istedet for 30.000. I modsætning til The NET-Bible sker det uden nogen forklaring:

1 Samuel 13,5 Imens samledes filistrene til angreb på Israel. De havde tre tusind vogne, seks tusind ryttere og fodfolk så talrigt som sandet ved havets bred. De drog op og slog lejr i Mikmas øst for Bet-Aven.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Man kan så undre sig over, hvor Bibelseskabet ikke også forfalsker den endnu større fejl med de 32.000 stridsvogne.

I øvrigt er 3.000 stadig mere end dobbelt så mange som den vildt entusiastiske beskrivelse af Kong Salomons rigdom mange hundrede år senere.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Dommerbogen, 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Krønikebog, Forfalskninger