Hvaba?? 32.000 fodfolk eller stridsvogne? Hvaba??

Jøderne vinder over ammonitterne (farvelagt)
Ammonitter

Ammonitterne samlede en hær mod Kong David. Og hvilken hær: 20.000 fodfolk + 12.000 mand. Ialt 32.000 mand foruden de tusind fra kongen af Ma'aka. Men ingen stridsvogne:

2 Samuel 10,6 Da ammonitterne så, at de havde lagt sig for had hos David, sendte de bud og hvervede tyve tusind mand fodfolk hos aramæerne i Bet-Rehob og Soba, tusind mand hos kongen af Ma'aka og tolv tusind mand i Tob.

Men hvis man læser den samme historie i Krønikebøgerne, er det lige omvendt:

1 Krønikebog 19,7 De lejede toogtredive tusind vogne og hvervede kongen af Ma'aka med hans hær. De kom og slog lejr uden for Medeba, mens ammonitterne samledes fra deres byer og rykkede ud til kamp.

Nu er der toogtredive tusind vogne, hvilket er et absurd stort tal, men der er noget, der er mærkeligere: Selvom kongen af Ma'aka stadig deltager med sin hær, er der ingen spor af de »tyve tusind mand fodfolk hos aramæerne« eller de »tolv tusind mand i Tob«.

Fodfolkene er blevet til stridsvogne.

Kristen bortforklaring #1

Der er ufatteligt mange af disse selvmodsigelser; denne her er kun medtaget, fordi den lapper ind over morgendagens selvmodsigelse.

I stedet for at skulle forsvare hver enkelt af dem, kan man som kristen falde tilbage på de to standardforklaringer:

Men det er to ret dumme bortforklaringer. For det første er det en ren påstand, at de oprindelige manuskripter var fejlfri, for vi har aldrig set dem. Og det er også ligegyldigt, om fejlen har været der fra starten eller er kommet senere, for resultatet er det samme. Det giver derfor ingen mening, at Helligånden skulle have inspireret forfatteren til at skrive et fejlfrit manuskript, hvis den samme Helligånd ikke bagefter sørger for at beskytte teksten mod kopieringsfejl.

For det andet er det et underlig kriterium at skulle vurdere en fejl udfra, hvorvidt den er grundlag for en given kirkes dogmer. Det siger måske mere om, hvor lidt kristendommen har at gøre med Bibelen. Men hvis vi endelig skal spille det spil, så er det vel et dogme, at Jesus vil frelse os på den yderste dag, og hans autoritet bygger på profetier og løfter i Det gamle Testamente, og hvis Det Gamle Testamente er fyldt med kopieringsfejl, overdrivelser og forfalskninger, så ryger Jesus' autoritet (og vores frelse) samme vej.

Kristen bortforklaring #2

Der er næppe nogen, der vil forsvare denne modstrid. En af de gamle danske Bibler har dog rettet teksten til det, der "burde" stå:

1 Krønikebog 19,7 Og de lejede sig to og tredive Tusinde Vognkæmpere og Kongen af Maaka og hans Folk, og de kom og lejrede sig lige for Medba; og Ammons Børn samlede sig fra deres Stæder og kom til Striden.
(Dansk oversættelse fra 1919)

"Vognkæmpere". Det må være en slags kompromis mellem at skrive "stridsvogne" og "mænd".

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, 1 og 2 Krønikebog