Hvaba?? Var det Jesus eller Andreas, der kaldte Peter? Hvaba??

Johannes 1,42: "Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes […] Peter".
Simon Peter

Det var Jesus selv, der kaldte sine to første disciple, Simon Peter og hans bror Andreas, ved Galilæas Sø.

Markus 1,16 Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i færd med at kaste net i søen; for de var fiskere.
Markus 1,17 Jesus sagde til dem: "Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere."
Markus 1,18 Og de lod straks garnene være og fulgte ham.

Johannesevangeliet har en helt anden historie. Johannes Døberen kommer til Jesus med to af sine disciple. Den ene er Andreas; den anden får vi aldrig at vide, hvem er.

Johannes 1,35 Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple.
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 1,40 Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus.

Det er Andreas, der fortæller Peter, at Jesus var kristus, og bagefter tager Peter med til Jesus (billedet til højre):

Johannes 1,41 Først møder han sin bror Simon og siger til ham: "Vi har mødt Messias" - det betyder Kristus.
Johannes 1,42 Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: "Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas" - det er det samme som Peter.

Så i dette evangelium er Peter ikke kaldet af Jesus, og han er heller ikke den første i rækkefølgen; kun den tredje.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Markus, Johannes