Hvaba?? Blev kongerne begravet hos deres fædre? Hvaba??

Hvor blev Joash og Akaz begravet?
Lazarus

Kong Joram blev begravet sammen med sine fædre:

2 Kongebog 8,17 Han var toogtredive år, da han blev konge, og han regerede otte år i Jerusalem.
[.. .. ..] [. . .]
2 Kongebog 8,24 Joram lagde sig til hvile hos sine fædre, og man begravede ham hos hans fædre i Davidsbyen, og hans søn Akazja blev konge efter ham.

Kong Joram var efterkommer af David og Salomon, og han var iøvrigt stamfar til Jesus. Hvis han skulle begraves »hos hans fædre«, var det naturligvis i kongegravene. Alligevel påstår Kronikøren, at det ikke var det, der skete: »men ikke i kongegravene«:

2 Krønikebog 21,5 Joram var toogtredive år, da han blev konge, og han regerede otte år i Jerusalem.
[.. .. ..] [. . .]
2 Krønikebog 21,20 Han var toogtredive år, da han blev konge, og han regerede otte år i Jerusalem. Han gik bort, uden at nogen savnede ham. Man begravede ham i Davidsbyen, men ikke i kongegravene.

Det samme gælder Kong Jorams barnebarn, Kong Joash. Han blev begravet med sine fædre:

2 Kongebog 12,21 Men Joashs folk dannede en sammensværgelse og dræbte ham ved Bet-Millo, på vejen ned mod Silla.
2 Kongebog 12,22 Det var hans folk Jozakar, Shim'ats søn, og Jozabad, Shomers søn, der dræbte ham. Man begravede ham hos hans fædre i Davidsbyen, og hans søn Amasja blev konge efter ham.

Men ifølge Kronikøren blev han alligevel ikke begravet sammen med David, Salomon og Joram i kongegravene.

2 Krønikebog 24,24 For selv om Arams hær kun kom med få mænd, gav Herren en meget stor hær i deres hånd, fordi judæerne havde svigtet Herren, deres fædres Gud. Sådan bragte de straf over Joash.
2 Krønikebog 24,25 Da aramæerne drog bort fra ham og efterlod ham i svære lidelser, dannede hans folk en sammensværgelse mod ham for drabet på præsten Jojadas søn, og de slog ham ihjel i hans seng. Man begravede ham i Davidsbyen, men ikke i kongegravene.

Endnu værre er det med Kong Akaz. Han blev også begravet hos sine fædre i Davidsbyen:

2 Kongebog 16,20 Akaz lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet hos sine fædre i Davidsbyen, og hans søn Hizkija blev konge efter ham.

Men ifølge Kronikøren kom han ikke engang ind i Davidsbyen, men blev begravet ude i Jerusalem.(1)

2 Krønikebog 28,27 Akaz lagde sig til hvile hos sine fædre, og man begravede ham i Jerusalem, inde i byen, for man ville ikke føre ham til Israels kongegrave. Hans søn Hizkija blev konge efter ham.

Og så er der Azarja. Han blev godt nok ramt af spedalskhed, men det forhindrede ham ikke i at blive begravet hos sine fædre:

2 Kongebog 15,5 Herren ramte kongen, så han blev spedalsk til sin dødsdag. Han levede tilbagetrukket i sit hus, mens kongens søn Jotam som hofchef herskede over folket.
[.. .. ..] [. . .]
2 Kongebog 15,7 Azarja lagde sig til hvile hos sine fædre. Man begravede ham hos hans fædre i Davidsbyen, og hans søn Jotam blev konge efter ham.

I Krønikebøgerne hedder han Uzzija, og nu er hans spedalskhed et problem: Kongen bliver begravet på en mark ved siden af kongegravene.

2 Krønikebog 26,23 Uzzija lagde sig til hvile hos sine fædre. Man begravede ham på marken ved siden af kongegravene, for man sagde: "Han var spedalsk." Hans søn Jotam blev konge efter ham.

Den største forskel må være Kong Jojakim. Igen siger Kongebøgerne, at han »lagde sig til hvile hos sine fædre«.

2 Kongebog 24,6 Jojakim lagde sig til hvile hos sine fædre, og hans søn Jojakin blev konge efter ham.

Derimod siger Krønikebøgerne, at han blev ført lænket til Babylon, og selv vi ikke får flere detaljer, har det næppe gået ham godt dér. Tænk bare på, hvordan Nebukadnesar behandlede kong Sidkija.

2 Krønikebog 36,5 Jojakim var femogtyve år, da han blev konge, og han regerede elleve år i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herren hans Guds øjne.
2 Krønikebog 36,6 Babylonerkongen Nebukadnesar drog op mod ham og lagde ham i lænker for at føre ham til Babylon.

Kristne bortforklaringer

Bortforklaringen er, at det, at kongen bliver begravet hos sine fædre, ikke betyder, at han bliver begravet i kongegravene. Men hvad skulle det ellers betyde? Kongens forfædre ligger jo i kongegravene!

Denne bortforklaring kan ikke bortforklare, at Kong Akaz i den ene historie begraves hos sine fædre i Davidsbyen, men i den anden version må forblive ude i Jerusalem.(1)

Den forklarer heller ikke, hvordan Kong Azarja/Uzzija både kan blive begravet hos sin fædre og på en mark. Var de andre konger også begravet på marken?

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Davidsbyen . . .: også kaldet Zion. Den borg, David erobrede ved Jerusalems tredje erobring: »Men David indtog klippeborgen Zion, det samme som Davidsbyen. […] David tog nu bolig i klippeborgen og kaldte den Davidsbyen« (2 Samuel 5,7-9).

Vi kan bl.a se, at Davidsbyen kun var en afgrænset del af Jerusalem, når Salomon fører Pagtens Ark fra Davidsbyen / Zion til Guds første tempel: »for at føre Herrens pagts ark op fra Davidsbyen, det samme som Zion« (1 Kongebog 8,1).

I Lukasevangeliet er det derimod Betlehem, der omtales som Davids by, men det er en helt anden sag.


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler