Hvaba?? Hvor mange våbenføre sønner havde hver israelit? Hvaba??

Moses hjælper de 603.550 våbenføre mænd gennem Det Røde Hav.
Egypten

Ude i ørkenen beordrer Gud en folketælling:

4 Mosebog 2,32 Det var de israelitter, der blev mønstret efter deres fædrenehuse. Alle de mønstrede i lejrene, hærafdeling for hærafdeling, udgjorde 603.550.

Man talte kun de våbenføre mænd, så de 603.550 er ikke medregnet kvinder, børn, gamle, invalider, slaver og stammen Levi.

Straks derefter vil Gud gerne have betaling for at have dræbt alle de førstefødte sønner i Egypten, dengang Farao gjorde sit hjerte hårdt. Gud beordrer, at man skal tælle alle førstefødte sønner blandt israelitterne, for som betaling for dette massemord tilhører det førstefødte af dyr eller mennesker Gud.

Der viser sig at være 22.273 førstefødte:

4 Mosebog 3,43 og da alle førstefødte af mandkøn fra en måned og opefter var blevet mønstret med opregning af navnene på dem, udgjorde de 22.273.

Hvis der har været 22.273 førstefødte sønner, har der altså været 22.273 familier med drengebørn. Hvis der har været 603.550 våbenføre mænd, men kun 22.273 familier, vil det sige, at hvert ægtepar i snit skulle have fået mindst 27 våbenføre sønner, foruden døtre, småbørn og invalider.

Kristen bortforklaring #1

John Gill(1) har et forslag:

all the firstborn among the children of Israel; which some think were only those that were born since they came out of Egypt, as Bonfrerius, Bishop Patrick, and others.
(John Gill, fremhævelse i original)

"Nogen" mener altså, at disse 22.273 førstefødte kun er dem, der var blevet født, efter at jøderne havde forladt Egypten.

Desværre er det ikke det, teksten siger.

Kristen bortforklaring #2

Man kunne måske redde modsigelsen ved at påstå, at hver mand vitterligt havde 27 sønner. Husk, at Bibelen har ingen forbud mod polygami.

Måske havde hver israelit scoret sig et kæmpestort harem, som f.eks. dengang da de massakrerede midjanitterne, men undlod at dræbe 32.000 jomfruer.

Men det er ret ligegyldigt, hvor mange koner hver israelsk mand havde. Gud beregner taksten ud fra den førstefødte af hver kvinde:

2 Mosebog 13,1 Herren talte til Moses og sagde:
2 Mosebog 13,2 "Du skal hellige mig alle førstefødte. Alt det første, der kommer ud af moderlivet hos israelitterne, skal tilhøre mig; det gælder både mennesker og kvæg."

Og hvis vi skal til at diskutere smuthuller i Guds hellige lov om voldtægt og menneskeofringer, så er det heldigt, at vi allerede har fat i John Gill, for han er ualmindeligt grundigt inde i de jødiske helligtekster:

[…] but if a man married several wives one after another, or together, who had never been married before, or had had no children; if each of them brought him a son at first birth, they were all of them firstborn, and to be sanctified to the Lord; […]
(John Gill(1))

Uanset hvor mange koner en israelit havde, regnedes hver kvindes førstefødte søn for førstefødt: »they were all of them firstborn«.

Kristen bortforklaring #3

Man kunne påstå, at jøderne sørgede for kun at røve kvinder, der allerede havde født.

Så ville de børn konerne fik med israelerne ikke regnes som førstefødte, fordi kvinderne allerede havde født sønner med deres tidligere ægtemænd. På den måde kunne man godt have et lille antal førstefødte og samtidigt et stort antal voksne, våbenføre sønner.

Men det er ikke den historie, vi læser i resten af Bibelen. Hvis vi igen kigger på massemordet på midjanitterne, beordrede Gud netop sine folk til at dræbe alle de krigsfanger, der ikke var jomfruer:

4 Mosebog 31,17 Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand.
4 Mosebog 31,18 Alle piger derimod, der ikke har haft samleje med en mand, skal I lade leve hos jer.

Desuden er det også en grotesk tanke, at næsten alle Israels våbenføre mænd skulle være sønner af bortrøvede kvinder, der havde fået dræbt deres tidligere børn og ægtemænd.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 4 Mosebog, Udvandringen fra Egypten