Hvaba?? Skal vi elske vores fjender? Hvaba??

Jesus's fjender får "kærligheden" at føle.
S

I sin berømte Bjergprædiken (som skete på en slette) beordrer Jesus alle kristne til at elske deres fjender:

Matthæus 5,43 I har hørt, at der er sagt: 'Du skal elske din næste og hade din fjende.'
Matthæus 5,44 Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer,

Det lyder smukt (indtil man tænker over det), men opfordringen er bare endnu et af Jesus' mange gode råd, som ingen fornuftige mennesker nogensinde har fulgt. Mindst af alt ham selv.

Hvordan behandlede han selv sin modstandere?

Matthæus 12,34 Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.

Matthæus 23,15 Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I drager over sø og land for at hverve en enkelt proselyt. Og når det lykkes, gør I ham dobbelt så fortjent til Helvede som I selv.
Matthæus 23,16 Ve jer, blinde vejledere! I siger: Sværger nogen ved templet, har det ingenting at sige; men sværger nogen ved guldet i templet, så gælder det.
Matthæus 23,17 Blinde tåber, hvad er størst, guldet eller templet, der helliger guldet?
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 23,19 I blinde, hvad er størst, offergaven eller alteret, der helliger den?
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 23,23 Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres og det andet ikke forsømmes.
Matthæus 23,24 I blinde vejledere, I sier myggen fra, men sluger kamelen.
Matthæus 23,25 Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I renser bæger og gryde udenpå, men indeni er de fulde af rovlyst og griskhed.
Matthæus 23,26 Du blinde farisæer, rens først bægeret for det, der er indeni, så vil det også være rent udenpå.
Matthæus 23,27 Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I ligner kalkede grave; udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed.
Matthæus 23,28 Således ser I også udenpå retfærdige ud for folk, men indeni er I fulde af hykleri og lovløshed.
Matthæus 23,29 Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I bygger gravmæler over profeterne og pynter de retfærdiges grave
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 23,33 Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede?

Lukas 11,40 Tåber! Han, som har skabt det ydre, skabte han ikke også det indre?

Johannes 8,44 I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen.

Johannes 10,8 Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røvere, men fårene hørte ikke på dem.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, Johannes, Bjergprædikenen