Hvaba?? Ørne eller gribbe? Hvaba??

Hallo, Indre Mission: Sådan ser en ørn ud.
En ørn

I Matthæusevangeliet kapitel 24 og 25 udmaler Jesus de rædsler, der vil falde over menneskeheden til dommedag. Jesus' fjender skal ædes af ørne:

Matthæus 24,28 Thi hvor som aadselet er, derhen skal ørnene forsamles.
(Dansk oversættelse fra 1814)

Matthæus 24,28 Thi hvor Aadslet er, der skulle Ørnene forsamles.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Matthæus 24,28 Hvor Ådselet er, der ville Ørnene samle sig.
(Dansk oversættelse fra 1907)

I oversættelsen fra 1992 er ørnene derimod erstattet af gribbe; det gælder også det parallelle citat i Lukas 17,37:

Matthæus 24,28 Hvor ådslet er, dér vil gribbene flokkes.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Det græske ord "aetos" betyder ørn, og det er med græsk som med fransk: Hest hedder cheval, og ørn hedder aetos, og sådan er det hele vejen igennem. Men ordet "aetos" optræder ialt fem steder i Det Nye Testamente (tjek evt. konkordansen), og i de sidste tre tilfælde ved Bibelselskabet godt, hvad "aetos" betyder:

I Johannes' Åbenbaring er fire levende væsener: »og det fjerde lignede en flyvende ørn« (Åbenbaringen 4,7), en talende ørn: »Jeg hørte en ørn, der fløj midt oppe under himlen, sige med høj røst: "Ve, ve, ve« (8,13), og en kvinde, der får to ørnevinger: »kvinden fik givet den store ørns to vinger« (12,14).

Kender Jesus ikke forskel på ørne og gribbe? Eller på ørne og engle?

Kristen bortforklaring #1

Den kristne ordforklaring (se konkordansen) giver en ide: »1) an eagle: since eagles do not usually go in quest of carrion, this may to a vulture that resembles an eagle«. Der har vi den ene forklaring: Ørne plejer ikke at flokkes om lig, og hvis Jesus siger noget vrøvl, så ændrer man bare teksten.

Kristen bortforklaring #2

Den næste del af ordforklaringen er endnu mere interessant: »2) an eagle as a standard (Roman Military)«. En ørn kunne hentyde til den standart, de romerske legioner bar. Dermed ville Jesus' ord være en hentydning til krigen mod romerne, der endte med Jerusalems fald år 70. Men det ville medføre, at Jesus' tale om "de sidste tiders tegn" i Matthæus kapitel 24-25, Lukas kapitel 17 og Markus 13 handler om Jerusalems fald år 70 og ikke om jordens undergang.

Det er svært at være dommedagsprofet, hvis dommedag skete år 70.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Forfalskninger