Hvaba?? Gik der en uge, før regnen startede? Hvaba??

Forsinkelser i sidste øjeblik?
Snegle

Gud beordrer Noa til at gå ind i arken med ét par af alle dyrene og alle de afskyelige fugle:

Der sad de så og kukkelurede (og fejrede Noas 600-års fødselsdag) en hel uge, før regnen kom:

1 Mosebog 7,6 Noa var 600 år, da vandfloden kom over jorden.
1 Mosebog 7,7 Så gik Noa sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre ind i arken for at undslippe vandfloden.
1 Mosebog 7,8 De rene dyr og de, der ikke var rene, og fuglene og alle krybdyr på jorden
1 Mosebog 7,9 kom par for par til Noa i arken, han og hun, sådan som Gud havde befalet Noa.
1 Mosebog 7,10 Efter de syv dages forløb kom vandfloden over jorden.

Men allerede i næste vers forsikrer Bibelen os om, at Noa & Co. og alle dyrene gik ind i arken samme dag, som regnen startede:

1 Mosebog 7,11 I det år, Noa blev 600 år, på den syttende dag i den anden måned, netop på den dag brød kilderne fra det store urdyb igennem, og himlens vinduer blev åbnet,
1 Mosebog 7,12 og regnen faldt over jorden i fyrre dage og fyrre nætter.
1 Mosebog 7,13 Netop denne dag gik Noa og hans sønner Sem, Kam og Jafet, hans kone og hans tre svigerdøtre ind i arken,
1 Mosebog 7,14 både de og alle slags vilde dyr, al slags kvæg, alle slags krybdyr, der kryber på jorden, og alle slags fugle, alle vingede fugle.
1 Mosebog 7,15 Par for par kom de til Noa i arken, alle der havde livsånde.

Så var der en uges forsinkelse? Eller startede regnen med det samme?

Kristne bortforklaringer

Man kan hænge sig i den forskellige formulering i de to episoder: Selvom regnen startede samme dag, som Noa & Co. gik ind i arken, så tog det måske en uge før "vandfloden" kom?

Det er dog en lidt søgt bortforklaring. Der var ikke bare tale om regnvejr (»himlens vinduer blev åbnet«), men også om vand fra underjordiske kilder, der brød igennem "fra det store urdyb": »netop på den dag brød kilderne fra det store urdyb igennem«.

Iøvrigt siger teksten, at de gik ind i arken, "da vandfloden kom over jorden": »da vandfloden kom over jorden. / gik Noa […] ind i arken for at undslippe vandfloden«.

Uanset hvor gode bortforklaringer, der kan diskes op med, er det stadig underligt, at (næsten) den samme historie fortælles to gange i træk. Men det er der også en forklaring på.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Firekildehypotesen