Hvaba?? Paulus og den syge Trofimos Hvaba??

Bibelen i LEGO. Apostlenes Gerninger 19,12. Paulus' tørklæde får de onde ånder til at fare ud.
Uddrivelse af onde ånder

Paulus skriver sit afskedsbrev fra sit fangenskab i Rom. Han er ene og forladt af alle. Han måtte efterlade Trofimos syg i Milet:

2 Timotheus 4,20 Erastos er blevet i Korinth, Trofimos har jeg måttet efterlade syg i Milet.

Indledningsvis kan vi undre os over, hvorfor Paulus måtte efterlade en syg rejsekammerat, når Apostlenes Gerninger er spækket med beretninger om Paulus' magiske helbredelser. Hvis vi skal tro på Bibelen (og det skal vi åbenbart ikke), kunne selv Paulus' tørklæder uddrive sygdomme (billedet til højre).

Men lad os kigge på Trofimos. I kapitel 20 af Apostlenes Gerninger er Paulus, bundet af Helligånden, på vej til Jerusalem.

Trofimos er med:

Apostlenes Gerninger 20,4 Han var ledsaget af Pyrrhus' søn Sopatros fra Berøa, Aristark og Sekundus fra Thessalonika, Gajus fra Derbe og Timotheus, og fra provinsen Asien Tykikos og Trofimos.

Selskabet passerer Milet:

Apostlenes Gerninger 20,15 Derfra sejlede vi videre og nåede næste dag på højde med Kios. Næste dag igen lagde vi ind til Samos, og dagen derpå nåede vi til Milet.

Men da Paulus ankom til Jerusalem, blev han arresteret dagen efter, og det var netop, fordi de lokale i Jerusalem havde set Trofimos sammen med Paulus:

Apostlenes Gerninger 21,29 De havde nemlig tidligere set Trofimos fra Efesos sammen med Paulus ude i byen, og de troede, at han havde taget ham med til templet.

Så Trofimos var ikke blevet efterladt i Milet.

Kristen bortforklaring #1

John Gill(1) er bekendt med indtil flere bortforklaringer: »Some, instead of Miletum, would read Melita, that being the island Paul, and the ship's company, escaped to, when they were shipwrecked, Act_28:1 here it is supposed Trophimus was left sick«.

Resten af Apostlenes Gerninger handler om Paulus' arrest og hans rejse til kejseren i Rom. Undervejs lider de skibbrud i Malta:

Apostlenes Gerninger 28,1 Da vi var frelst, fik vi at vide, at øen hed Malta.

Måske har Helligånden forvekslet Milet (græsk: Milêtos) med Malta (græsk: Melitê)? Måske var det her, efter skibbruddet, at Paulus måtte efterlade Trofimos?

Alt dette er selvfølgelig ren fantasi. Der står ingen steder, at Trofimos var med på Rom-rejsen (han optræder kun i de tre vers, vi allerede har set), og der står ingen steder noget om, at Trofimos eller andre blev efterladt på Malta.

Kristen bortforklaring #2

John Gill har flere bortforklaringer i ærmet: »Others have observed, that there was a city called Miletus in the island of Crete, under which Paul sailed, Act_27:7, see footnote (j), and is the place intended; but there is no need to suppose either of these; no doubt Miletum, near to Ephesus, is meant; and as the apostle sailed by the coast of Asia, Act_27:7, on which shore Miletum was, there is no difficulty in supposing him put ashore there«.

Måske tænkte Paulus på en anden by, på Kreta, der også hed Milet? Og måske var det her, de efterlod Trofimos? Eller måske havde skibet foretaget et herresving forbi Milet i Efesos?

Mulighederne er mange, men igen må vi huske, at der står ingen steder, at Trofimos var med på Rom-rejsen, og der står ingen steder noget om, at Trofimos eller andre Rom-rejsende blev efterladt på Kreta eller i Efesos.

Kristen bortforklaring #3
Der er lavet utallige forsøg med komplicerede rejseruter, der skal skabe harmoni mellem rejsebeskrivelserne i Paulus' ægte og uægte epistler og Apostlenes Gerninger.

I reglen kræver disse løsninger, at Paulus ikke blev henrettet i Rom, som slutningen af Apostlenes Gerninger ellers lægger op til, men at han istedet blev frigivet fra fangenskabet, besøgte Spanien, genbesøgte Efesos, Makedonien, Korinth, Troas, Milet, Kreta og overvintrede i Nikopolis (Titus 3,12), inden han blev fængslet i Rom for anden gang, skrev sit afskedsbrev og døde som martyr under Nero små to år senere.

Man bliver helt forpustet på Paulus' vegne. Det er muligt, at Jesus kunne flyve, men det er der ingen, der har påstået, at Paulus kunne.

Titus 3,12: Når jeg sender Artemas eller Tykikos til dig, så kom til mig i Nikopolis, så snart du kan; for dér har jeg besluttet at blive vinteren over.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: Apostlenes Gerninger, 2 Timotheus, Paulus