Hvaba?? Paulus' afskedsbrev Hvaba??

Kristen tegneserie: Timotheus besøger Paulus i fængslet med masser af bogruller.
Paulus & Timotheus

Stemningen er trist i Paulus' andet brev til Timotheus. Han er en fange i Rom, men værre end det fangenskab, der beskrives i slutningen af Apostlenes Gerninger.

Denne gang er han i lænker, forladt af alle (undtagen Lukas) og han er gemt af vejen, så han var svær at finde for Onesiforos.

2 Timotheus 1,16 Herren vise Onesiforos' hus barmhjertighed! Han har tit givet mig nyt mod og har ikke skammet sig ved mine lænker.
2 Timotheus 1,17 Tværtimod, da han kom til Rom, søgte han ivrigt efter mig og fandt mig.

2 Timotheus 2,9 for det lider jeg ondt, ja, er i lænker som en forbryder. Dog, Guds ord er ikke bundet.

Der er åbenbart en retssag igang, som ikke går godt for Paulus:

2 Timotheus 4,16 Under mit første forsvar kom ingen mig til hjælp. Alle svigtede mig. Gid det ikke må blive tilregnet dem!
2 Timotheus 4,17 Men Herren stod mig bi og gav mig kraft til at fuldføre min forkyndelse af budskabet, så at alle folkeslagene kan få den at høre, og jeg blev udfriet af løvens gab.
2 Timotheus 4,18 Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe mig frelst ind i sit himmelske rige. Ham være ære i evighedernes evigheder! Amen.

Udfaldet er retssagen er givet på forhånd. Paulus har ikke langt igen:

2 Timotheus 4,6 Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op.
2 Timotheus 4,7 Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen.
2 Timotheus 4,8 Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig - og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst.

Men på den anden side.

Timotheus opfordres til at komme straks. Han skal bare lige at passere Troas på vejen for at hente Paulus' kappe. Og husk bøgerne, »især dem på pergament« (billedet til højre). Paulus regner åbenbart med at have masser af god tid til at studere bøger.

2 Timotheus 4,9 Skynd dig, kom snart,
[.. .. ..] [. . .]
2 Timotheus 4,13 Den kappe, jeg efterlod i Troas hos Karpos, skal du tage med, når du kommer; også bøgerne, især dem på pergament.

Kun Lukas er tilbage hos ham. Men tag Markus med, han er til god hjælp i tjenesten. Hvad for en tjeneste? Var Paulus ikke ved at blive henrettet?

2 Timotheus 4,11 Kun Lukas er hos mig. Og tag Markus med, han er mig til god hjælp i tjenesten.

Og skynd dig at komme før vinteren.

2 Timotheus 4,11 Skynd dig at komme før vinteren. Hilsen fra Eubulos, Pudens, Linus, Claudia og alle brødrene.

Hvad har vinteren med retssagen og henrettelsen at gøre? Er det på grund af kappen, som Timotheus skulle have med. Kan man ikke købe en ny kappe i Rom? Og hvad skal Paulus bruge kappen til, hvis han bliver henrettet.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Timotheus