Hvaba?? Fortalte kvinderne om den tomme grav? Hvaba??

Påskemorgen ifølge de fire evangelier.
Påskemorgen

Nej. Markusevangeliet slutter med, at kvinderne flygtede fra den tomme grav, og kvinderne sagde intet til nogen.

Markus 16,8 Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.

Ja, da kvinderne vendte tilbage fra graven, fortalte de alt til alle.

Lukas 24,9 Og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de elleve og alle de andre.

Kristen bortforklaring #1

Man kan hævde, at kvinderne først tav, og lidt senere skiftede mening og begyndte at tale.

Så kan man undre sig over, hvorfor den alvidende forfatter af Markusevangeliet ikke bare skrev: »Og de sagde ikke noget til nogen til at begynde med«, hvis han ville undgå misforståelser.

Kristen bortforklaring #2

I forlængelse af den forrige bortforklaring er der uhyggeligt mange oversættelser, der tilføjer et "og": »de vendte tilbage fra graven og fortalte alt […]«.

Dermed kunne læseren tro, at der måske er gået lidt tid mellem, at de vendte tilbage, og at de fortalte alt? Måske har dette "og" varet flere dage?

Dette "og" findes ikke i den originale græske tekst. Derimod står ordet for at vende tilbage, "upostrepsasai" i tillægsform (participium), så en korrekt oversættelse ville være: "vendende tilbage fortalte de alt". Eller på mere hæderligt dansk: "Da de var vendt tilbage, fortalte de alt".(1) Tjek evt. med konkordansen.

For at få en korrekt oversættelse af Lukas 24,9 må vi åbenbart tage til udlandet:

Lukas 24,9 and returning from the tomb they told all these things to the eleven and to all the rest.
(English Standard Version (ESV))

Lukas 24,9 and [when they] returned from the tomb, they reported all these [things] to the eleven and to all the rest.
(Lexham English Bible (LEB))

Lexham-Bibelen tilføjer i en fodnote: *Here "[when]" is supplied as a component of the participle ("returned") which is understood as temporal.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Dette er Bibelselskabet naturligvis udmærket klar over. Tag for eksempel brugen af tillægsformen her: »Da Herodes nu indså, at han var blevet narret af de vise mænd, blev han rasende« (Matthæus 2,16).

Her kunne Bibelselskabet naturligvis ikke drømme om at tilføje et "og" efter tillægsformen, "indseende", for at antyde, at der gik flere dage mellem, at Herodes indså, at han var blevet narret, og at han blev rasende.


Mærker: Markus, Lukas, Forfalskninger