Hvaba?? Må man tilbede andre end Gud? Hvaba??

Matthæus 8,2: Og see, en spedalsk kom, tilbad ham […]
Jesus kurerer en spedalsk

Jesus irettesatte Satan. Man må ikke tilbede andre end Gud:

Matthæus 4,9 og sagde til ham: "Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig."
Matthæus 4,10 Da svarede Jesus ham: "Vig bort, Satan! For der står skrevet: 'Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.'"

Men gennem Det Nye Testamente er der mange folk, der tilbeder Jesus:

Markus 5,6 Men der han saae Jesus langt borte, løb han, og tilbad ham.
(Dansk oversættelse fra 1814)

Matthæus 8,2 Og see, en spedalsk kom, tilbad ham, og sagde: Herre, om du vil, saa kan du rense mig.
(Dansk oversættelse fra 1814)

Matthæus 15,25 Men hun kom, og tilbad ham, og sagde: Herre, hielp mig!
(Dansk oversættelse fra 1814)

Matthæus 28,9 Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et "God morgen!" Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham.

Matthæus 28,17 Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede.

Lukas 24,52 De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem,

I hvert eneste tilfælde bruges det samme græske ord, "proskuneo". Ifølge Strong stammer anden del af ordet formentlig fra "kuôn", der betyder hund, og ordet skulle betyde at kysse, som en hund, der slikker sin herres hånd. Brug evt. konkordansen til at tjekke ordet: tilbede (Klik "Neste-Aland").

Hvorfor stopper Jesus ikke disse mennesker i at "slikke ham på hånden som hund", når han selv har sagt, at den eneste hånd, man må slikke på som en hund, er Guds?

Ikke bare undlader han at stoppe folk, men Menneskesønnen fisker ligefrem efter at blive tilbedt:

Johannes 9,35 Jesus hørte, at de havde jaget ham ud, og da han mødte ham, sagde han: "Tror du på Menneskesønnen?"
Johannes 9,36 Han spurgte: "Hvem er det, Herre, så jeg kan tro på ham?"
Johannes 9,37 Jesus sagde til ham: "Du har set ham; det er ham, der taler med dig."
Johannes 9,38 Han sagde: "Jeg tror, Herre." Og han tilbad ham.

Kristen bortforklaring #1

Den gunstige læser vil have gættet på den mest brugte bortforklaring, når han/hun ser, hvor mange af ovenstående citater, der er fra 1814-udgaven.

I de nyere Bibler har Bibelselskabet simpelthen valgt at oversætte "proskuneo" til noget andet: "kaste sig ned", "falde ned", "bøje sig ærbødigt" eller lignende. Dermed skjuler man, at Jesus gør præcis det, han selv forbyder.

Selvom 1814-udgaven er lysår foran de moderne Bibler i hæderlighed, er den langtfra perfekt: Matthæus 9,18; 14,33 og 20,20 findes åbenbart ikke i en hæderlig oversættelse på dansk; her anbefales den gode gamle King James Bibel fra 1611: Matthæus 9,18; 14,33 og 20,20.

Bemærk, at Bibelselskabet er meget bevidste om, hvornår der skal forfalskes. Da de vise mænd fra Østerland møder Herodes, har Bibelselskabet ingen kvaler med at skrive: »vi […] er kommet for at tilbede ham«, »også jeg kan komme og tilbede det« og »de faldt ned og tilbad det«. Læseren ved godt, at Baby-Jesus ikke er i stand til at irettesætte dem, så Bibelselskabet undlader at fuske. Jesus er ligeså hjælpeløs, da han er fanget, og vagterne håner ham. Derfor oversætter Bibelselskabet også i dette tilfælde korrekt: »De slog ham i hovedet med en kæp og spyttede på ham og lagde sig på knæ og tilbad ham« (Markus 15,19).

Matthæus 9,18: While he spake these things unto them behold there came a certain ruler and worshipped him saying My daughter is even now dead but come and lay thy hand upon her and she shall live
(King James Bibel fra 1611)
Matthæus 14,33: Then they that were in the ship came and worshipped him saying Of a truth thou art the Son of God
(King James Bibel fra 1611)
Matthæus 20,20: Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons worshipping [him], and desiring a certain thing of him
(King James Bibel fra 1611)
Den ultimative bortforklaring: Jesus var en gud med 4 øjne og tre næser.
Treenigheden

Kristen bortforklaring #2

Det er til dette formål, de kristne har opfundet Treenigheden: Jesus er en gud med tre næser og fire øjne, og han er den samme som Gud.

Uanset hvad Jesus selv sagde, mener Bibelselskabet derfor, at det er i orden at tilbede Jesus. Det gør de nemlig selv.

Bemærk, at de få citater foroven, hvor vi ikke behøvede at citere fra 1814-udgaven (Matthæus 28,9; 28,17; Lukas 24,52) alle tre foregår efter Jesus' genopstandelse. Efter at Jesus er genopstået ved egen kraft, har han fået al magt på jorden.

Derfor er det i overensstemmelse med indremissionsk teologi, at man tilbeder ham. Og derfor bliver disse tre vers oversat hæderligt af Bibelselskabet.

Derimod er det ikke i overensstemmelse med Jehovas Vidners teologi, så i disse tre vers står der ikke "tilbad", men »bøjede sig ærbødigt« i Ny Verden-oversættelsen. Det er ikke kun Bibelselskabet, der kan finde ud af at fuske.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, Johannes, Forfalskninger