Hvaba?? Med Bibelen henover Galilæas Sø II Hvaba??

Johannes 6,1: "Derefter foer Jesus hen over Galilæas Sø".
Måske skal det forestille Jerusalem i baggrunden?
Jesus af Haderer

Vi har før kigget på Jesus' mærkelige rejseruter: Hvordan han sejler 67 km gennem ørkenen, og hvordan han rejser fra Jerusalem til Judæa. Her er et eksempel mere på Bibelens platoniske forhold til Israels geografi.

I hele kapitel 5 af Johannesevangeliet befinder Jesus sig i Jerusalem.

Johannes 5,1 Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem.

Da kapitel 5 er færdig, rejser han videre:

Johannes 6,1 Derefter foer Jesus hen over Galilæas Sø, ved Tiberias.
(Dansk oversættelse fra 1897)

Jesus "for henover" søen. Den bemærkning ville give mening, hvis Jesus befandt sig ved bredden af søen, men rent faktisk er der ca. 100 km fra Jerusalem til Galilæas Sø. Det ville tage ham ca. tre dagsrejser at komme hen til søen, før han kunne "fare hen over" den.

Kristen bortforklaring #1

Sådan ser oversættelsen ud i moderne oversættelser:

Johannes 6,1 Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø.

Jeg ved ikke, om det er et forsøg på at skjule fejlen, men måske er det meningen, at læseren skal forstå »den anden side af Galilæas Sø« som "på nordsiden af søen"? I al fald kan man (nu) sagtens læse teksten som, at Jesus først rejser de 100 km til Galilæas Sø og derefter fortsætter rundt om søen til "den anden side".

Kristen bortforklaring #2

Den tyske teolog Rudolf Bultmann brugte denne selvmodsigelse som eksempel på, at episoderne i Johannesevangeliet ikke kommer i den rigtige rækkefølge. Han mente, at kapitel 6 skulle følge umiddelbart efter kapitel 4, og at kapitel 5 hørte til "et andet sted".

Andre forskere har forsøgt sig med forklaringer om senere revisioner og redigeringer.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Johannes