Hvaba?? Hvem kunne binde og løse? Hvaba??

Alle paver har de to nøgler i deres våbenskjold
Marvel

Peter var den første til at gennemskue, at Jesus var Guds søn. Jesus blev dybt imponeret, for det kan kun Gud have fortalt til Peter.

Som belønning gav Jesus Peter nøglerne til Himmeriget.

Matthæus 16,19 Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene."

Peter fik ret til at "løse" og at "binde". Det vil sige at erklære tilladt og ikke tilladt.

Paverne regner sig selv for Peters efterfølgere. Deres hat (billedet til højre) består af tre kroner for at symbolisere deres magt over himlen, jorden og helvede, og alle paver har haft de to nøgler i deres våbenskjold.

Men to kapitler senere, har Jesus glemt det hele igen. Nu er alle hans tilhørere autoriserede til at binde og løse:

Matthæus 18,18 Sandelig siger jeg jer: Hvad I binder på jorden, skal være bundet i himlen, og hvad I løser på jorden, skal være løst i himlen.

Hvis alle og enhver var istand til at binde og løse, hvad skulle Peter så med sine fine nøgler? Og hvad skal vi med en pave?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus