Hvaba?? Hvornår blev øret hugget af? Hvaba??

Til venstre trækker Peter sit sværd, mens tjeneren ligger på jorden.
Jesus arresteres

Jesus havde opfordret sine disciple til at bevæbne sig med et sværd, og efter at han var blevet arresteret, brugte en af hans disciple sværdet til at hugge øret af en tjener:

Markus 14,46 De lagde hånd på ham og greb ham.
Markus 14,47 En af dem, som stod der, trak sværdet og ramte ypperstepræstens tjener og huggede øret af ham.

Lukas ser derimod Jesus som et godt menneske, så i dette evangelium skynder Jesus sig at helbrede den stakkels tjeners øre.

Derfor er øreafhugningen nødt til at ske, inden Jesus bliver anholdt:

Lukas 22,49 De, som var sammen med Jesus, så, hvad der ville ske, og spurgte: "Herre, skal vi gribe til sværd?"
Lukas 22,50 En af dem slog efter ypperstepræstens tjener og huggede højre øre af ham.
Lukas 22,51 Jesus sagde: "Lad det være nok!" Og han rørte ved mandens øre og helbredte ham.
[.. .. ..] [. . .]
Lukas 22,54 De anholdt ham og førte ham bort, hen til ypperstepræstens hus; men Peter fulgte efter på afstand.

Så blev øret hugget af, før eller efter at Jesus var blevet pågrebet? Og hvordan kunne han helbrede tjenerens øre, hvis han var pågrebet?

Kristne bortforklaringer

Man kunne måske forestille sig, at Jesus rev sig løs for at helbrede tjeneren, inden han blev grebet igen. Altså at Jesus blev pågrebet to gange, ligesom han red på to eller tre æsler, rensede templet to gange og holdt to bjergprædikener.

Men så har vi Johannesevangeliet, hvor soldaterne er bange for at arrestere Jesus. De falder alle sammen om på jorden, da han introducerer sig selv (Johannes 18,6), og det er først, efter at Peter har hugget øret af tjeneren, og Jesus har sagt »Stik sværdet i skeden!« (men uden at helbrede øret), at han bliver anholdt:

Johannes 18,12 Vagtstyrken og officeren og jødernes tempelvagter anholdt nu Jesus og bandt ham;

Jesus blev kun arresteret én gang.

Johannes 18,6: Da Jesus sagde: "Det er mig," veg de tilbage og faldt om på jorden.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Lukas, Johannes