Hvaba?? Hvor mange efterkommere havde Jakob? Hvaba??

Jakobs sønner begraver deres far.
Jakobs lig

Jakob hed også Israel. Han tog med sine tolv sønner, Israels tolv stamfædre, og hele sin slægt til Egypten. Men hvor mange var de?

1 Mosebog 46,26 Tallet på Jakobs efterkommere, der kom med ham til Egypten, var seksogtres; dertil kom hans svigerdøtre.
1 Mosebog 46,27 De sønner, Josef havde fået i Egypten, var to. I alt kom halvfjerds af Jakobs slægt til Egypten.

Allerede her er der lidt vaklen: Bestod verdensjødedommen af 66 eller 70 jøder?

Sagen er, at i de forrige vers har Bibelen først opremset Jakobs efterkommere fordelt på hans to koner og deres to slavinder. Jakob fik 33 efterkommere med Lea, og han fik 16 + 14 + 7 med de tre andre kvinder, hvilket i alt giver halvfjerds.

Af uransagelige årsager trækker forfatteren "nogle" af dem fra, hvilket giver 66, og når man lægger dem til igen, får man igen 70. Frem og tilbage er dobbelt så langt, men det fremgår ikke, hvad relevansen af tallet 66 skulle være.

En delvis forklaring er, at de 66 er dem, »der kom med ham til Egypten«, mens de 70 er dem, der i alt kom til Egypten. En af disse fire personer, der trækkes fra og lægges til, er Josef, fordi han allerede var i Egypten. Han er altså ikke ankommet med Jakob. Josef to sønner var heller ikke med Jakob, for de var født i Egypten. Hvorfor de så skal regnes med blandt dem, der kom til Egypten, får vi ikke noget svar på. Umiddelbart giver denne øvelse ikke mening, og hvem er den fjerde person?

Tallet gentages i starten af næste bog:

2 Mosebog 1,1 Dette er navnene på Israels sønner, der sammen med Jakob var kommet til Egypten, hver med sin familie:
[.. .. ..] [. . .]
2 Mosebog 1,5 Tallet på Jakobs efterkommere var i alt halvfjerds. Josef var allerede i Egypten.

Denne gang skal Jakob ikke regnes med. De halvfjerds omfatter dem, »der sammen med Jakob var kommet til Egypten«, og som er Jakobs efterkommere. De gamle Bibler som f.eks. oversættelsen fra 1919 oversatte vendingen mere bogstaveligt: »som vare udkomne af Jakobs Lænd«. Jakob er ikke udkommet af sin egen lænd, så ialt er der 71 med Jakob selv.

Så hvad er det rigtige tal? 66, 70 eller 71? Eller var det 75?

Jødiske bortforklaringer

Den jødiske rabbi Rashi mente, at den "fjerde person" fra de 66 til de 70 var Jokebed, der var datter af Levi (og mor til Moses).(1)

Argumentet var, at i overskriften til opremsningen af Jakobs efterkommere står »sønnedøtre« i flertal, mens der i selve listen kun optræder en enkelt sønnedatter, nemlig Sera, datter af Asher. Ved at udnævne Jokebed til "blind passager" fik Rashi altså løst to selvmodsigelser på én gang.

Derfor har Rashi heller ikke noget problem med forskellen på de 70 og de 71. De 70 er Jakobs slægt uden Jakob.

Det ene problem med Rashi's bortforklaring er, at den hellige tekst udtrykkeligt fortæller, at Jokebed blev født i Egypten (4 Mosebog 26,59). Hun hører derfor ikke til på listen over rejsedeltagere. Dette bortforklarede Rashi ved at hævde, at selvom hun var født i Egypten, var hun blevet undfanget allerede, inden jøderne forlod Kana'an.

Denne påstand er naturligvis fri fantasi, men den gør Rashi istand til at bruge Jokebed som en slags joker. I opremsningen af Jakob og Leas børn bliver hun talt med (påstår Rashi), fordi hun allerede er blevet undfanget, men hun er ikke med i de seksogtres, der kom med til Egypten, fordi hun endnu ikke var født.

Udover, at det som sagt er fri fantasi, skaber Rashi bare et nyt problem: Hvis Jokebed, Moses' mor, blev undfanget, inden jøderne tilbragte 400 år i Egypten, må hun have blevet meget gammel. Langt, langt mere end de 120 år, Gud tillader. Man kan undre sig over, hvordan Faraos datter kunne finde på at ansætte en amme på mellem 320 og 350 år.

Det andet problem med denne bortforklaring er, at teksten selv siger, den kun har medtaget 1 kvinde, »Det var de sønner,[…] foruden datteren Dina« (1 Mosebog 46,15). Dette problem løste Rashi ved at ignorere det.

4 Mosebog 26,59: og Amrams kone hed Jokebed. Hun var datter af Levi, som havde fået hende i Egypten, og hun havde født Amram sønnerne Aron og Moses og deres søster Mirjam.

Kristne bortforklaringer

Med hensyn til forskellen på de 66 og 70 er det almindeligt at udpege Jakob som den "fjerde". Tag f.eks. John Gill: »if therefore Jacob, Joseph, and his two sons, are added to the above number of sixty six, it will make seventy«.(2)

Argumentet er, at de to formuleringer er lidt forskellige. De seksogtres i vers 26 er dem, »der kom med ham til Egypten« og her skal Jakob ikke regnes med (han kom ikke med sig selv). Josef og sønnerne kom heller ikke med Jakob til Egypten, for de var der allerede. Derimod er de halvfjerds i vers 27 antallet af Jakobs slægt (eller helt bogstaveligt: Jakobs hus), og Jakob regnes med i sit eget hus.

Når man hænger sig så meget i formuleringen, kan man undre sig over, hvorfor Josefs sønner skal tælles med blandt dem, der kom til Egypten, når de var født i Egypten. Men et meget større problem for Gill & Co. er, at i 2. Mosebog er Jakob tydeligvis ikke en af de halvfjerds. Her handler det om dem, »der sammen med Jakob var kommet til Egypten« og »Tallet på Jakobs efterkommere var i alt halvfjerds«. Det problem klarer Gill ved at ignorere det.

Et andet (eller tredje) problem ved at inkludere Jakob selv blandt de 70 er, at Bibelen opremser navnene på Jakobs efterkommere, kone for kone, i alt 33 + 16 + 14 + 7, hvilket giver 70. Eftersom Jakob ikke er "af Jakobs Sæd", eftersom han ikke er født af en de fire koner, og eftersom Bibelen selv siger, at listen kun indeholder sønner og døtre, har Jakob ikke noget at gøre blandt disse 70.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

Rashi levede fra 1040 til 1105 og hed egentlig Shlomo Yitzhaki, men han er mere kendt under akronymet RAbbi SHlomo Itzhaki.

Rashi skrev: »[…] because when they left to come from the land of Canaan, they were only 66 [excluding Jochebed, Joseph, and his two sons.«.

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.

Gill skriver: »all the souls of the house of Jacob, which came into Egypt, were threescore and ten; here it may be observed, the phrase is varied; it is not said, "all the souls which came out of the loins of Jacob", but "all the souls of the house" or family of Jacob; all that that consisted of, and takes in Jacob himself, the head of his house or family; nor is it said, "which came with Jacob into Egypt", as before, but "which came into Egypt"; not which came with him thither, but yet were there by some means or another, as Joseph and his two sons; Joseph by being brought down, and sold there, and his two sons by being born there; if therefore Jacob, Joseph, and his two sons, are added to the above number of sixty six, it will make seventy;«
(Fremhævelse i original)


Mærker: 1 Mosebog, 2 Mosebog, Septuaginta, Stamtavler, Forfalskninger