Hvaba?? Blev Jonas slugt af en fisk eller en hval? Hvaba??

"Jonas […] von dem walfisch verschlicket."
Jonas

Jesus ville være tre dage og tre nætter i graven, ligesom Jonas havde været i hvalfiskens bug:

Matthæus 12,40 Thi ligesom Jonas var tre Dage og tre Nætter i Hvalfiskens Bug, saaledes skal Menneskens Søn være tre Dage og tre Nætter i Jordens Skjød.
(Dansk oversættelse fra 1919)

Men hvis Jesus havde kigget i Bibelen først, ville han vide, at Jonas blev slugt af en fisk:

Jonas 2,1 Herren befalede en stor fisk at sluge Jonas, og Jonas var i fiskens bug tre dage og tre nætter.
Jonas 2,2 Fra fiskens bug bad Jonas til Herren sin Gud:

Som bekendt er hvaler ikke fisk, men pattedyr. Det burde Jesus virkelig vide, når nu det er ham selv, der har skabt både fisk og pattedyr (Johannes 1,3).

Kristen bortforklaring #1

Apologetics Press forklarer, at det hænger sammen med det græske ord, "kêtos", som Jesus brugte:

Such a criticism of Jesus and the Bible writers epitomizes the impotence of skeptics' attacks on God and His Word. McKinsey bases his criticism solely on an English translation made nearly 1,600 years after Jesus spoke these words. The skeptic never bothered to compare translations. He never asked about the word that Jesus originally spoke or that Matthew recorded. He did nothing but make a cursory criticism that might sound sensible on the surface, yet with only a little investigation, is easily and rationally explained.

What was the underlying Greek word that is translated "whale" in the KJV (as well as a few other versions)? A brief look in various respected Greek dictionaries quickly reveals that the word is ketos and is defined broadly as a "large sea creature" (Newman, 1971, p. 100), "sea monster" (Danker, et al., 2000, p. 544), or "huge fish" (Vine, 1952, p. 209). Jesus indicated that Jonah was swallowed by a "large sea creature," which was not necessarily a whale, but may have been.
(www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=6&article=2830 - fremhævelse i original)

Undskyldningen er, at »the word that Jesus originally spoke«, "kêtos", både kan betyde hval og stor fisk.

Man må indrømme, at det er en uventet undskyldning: Jesus, Jødernes konge, gik rundt i Israel og snakkede græsk til jøderne!

Men selv om vi tror på, at Jesus har snakket græsk, kommer vi ikke uden om, at "kêtos" betyder hval. Som Wikipedia skriver:

Cetologi: (fra græsk κητος, kêtos "hval", og -λογια-Logia) er den del af havforskning, der omhandler studiet af de ca firs arter af hvaler, delfiner og marsvin i den videnskabelige orden Cetacea.
(Wikipedia)

Fisk hedder "ichthus" på græsk, og studiet af fisk hedder "iktyologi". Det burde Jesus vide, hvis han snakkede græsk, og hvis han var verdens klogeste mand.

Kristen bortforklaring #2

Apologetics Press fortsætter:

Nearly 300 years before Jesus spoke of Jonah being swallowed by a ketos (Matthew 12:40), translators of the Septuagint (the Greek translation of the Old Testament) used this same Greek word (ketos) to translate the Hebrew word (dahg, fish) found in Jonah 1:17, 2:1, and 2:10. The fact is, as Hebrew and Greek scholar Jack Lewis concluded, both dahg and ketos "designate sea creatures of undefined species" (1976, 2:178). In no way did Jesus, the Creator of all things (John 1:3), make a mistake about what kind of animal God "had prepared" to swallow Jonah. The animal was a great sea creature, and not necessarily a great "fish" according to our modern, more limited, definition of the word. It may very well have been a type of fish (e.g., shark), water-living mammal (e.g., whale), or extinct, dinosaur-like, water-living reptile. We simply cannot be sure. As Dave Miller concluded: "Both the Hebrew and Greek languages lacked the precision to identify with specificity the identity of the creature that swallowed Jonah" (2003).
(www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=6&article=2830 - fremhævelse i original)

Med andre ord: Det er helt umuligt, at Skaberen af al ting (Johannes 1,3) skulle have taget fejl. Det er os, der har en begrænset forståelse af ordet "fisk". Det kan have været en haj, det kan have været en hval, eller det kan have været en uddød dinosaurus. Vi kan simpelthen ikke være sikre.

Man undrer sig over, hvor langt voksne mennesker er villige til at gå med deres bortforklaringer: Kan de ikke selv se det latterlige i tanken om, at Jonas skulle have levet tre døgn i maven på en uddød dinosaurus?

Kristen bortforklaring #3

Vi giver ordet til Apologetics Press for tredje gang:

Finally, one crucial truth that many (especially the Bible critics) miss in a discussion about God and the Bible writers' naming and classifying of animals is that God did not classify animals thousands of years ago according to our modern classification system. As far back as Creation, God divided animals into very basic, natural groups. He made aquatic and aerial creatures on day five and terrestrial animals on day six (Genesis 1:20-23,24-25). Just as God sensibly classified bats with "birds," since they both fly (Leviticus 11:13-19; see Lyons, 2009), He could classify whales as "fish," since they both maneuver by swimming. To accuse Jesus or the Bible writers of incorrectly categorizing an animal based upon Carolus Linnaeus' 18th-century classification of animals, or any other modern method of classifying animals, is both illogical and unjust.
(www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=6&article=2830 - fremhævelse i original)

Nu er undskyldningen, at Gud ikke har kunnet finde ud af at klassificere dyrene. Alt hvad der svømmer (inklusive uddøde dinosaurusser) er fisk, og alt hvad der flyver er fugle. Apologetics Press bruger som eksempel, at Bibelen kalder flagermusen for en fugl.

Med kristen logik bruger man altså én fejl til at undskylde en anden med.

Kristen bortforklaring #4

Den sidste løsning, som er meget udbredt, er, at oversætte "kêtos" til "havdyr". Så er man fri for at tage stilling:

Matthæus 12,40 For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Men er det ikke pinligt, at man ikke engang ved, hvad hvaler hedder på græsk?

Yderligere selvmodsigelser

Johannes 1,3: Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.

Mærker: Jonas, Matthæus, GT kontra NT