Hvaba?? Blev kun Kaleb og Josva skånet af Gud i ørkenen? Hvaba??

Kaleb og Josva vender tilbage fra Det Forjættede Land med en drueklase.
Drueklase

Vi har tidligere kigget på selvmodsigelsen i, at dengang Gud dræbte alle jøderne i ørkenen, kunne han, allerede i samme åndedrag, ikke bestemme sig for, om han kun ville skåne Kaleb eller også skåne Josva:

5 Mosebog 1,36 Kun Kaleb, Jefunnes søn, skal få det at se; ham og hans sønner vil jeg give det land, hvor han satte sin fod, fordi han fuldt og helt var med Herren."
5 Mosebog 1,37 Også mig blev Herren vred på for jeres skyld, og han sagde: "Heller ikke du skal komme derind!
5 Mosebog 1,38 Men Josva, Nuns søn, som er i din tjeneste, skal komme derind. Sæt mod i ham, for han skal give Israel landet i eje.

Men mens vi tænker over, hvilken af Guds to trusler, der var sande, så er der andre end Kaleb og Josva, der er sluppet igennem nåleøjet.

I Josvas Bog støder vi på »Pinehas, præsten Eleazars søn«, f.eks.:

Josva 22,13 Israelitterne sendte Pinehas, præsten Eleazars søn, til rubenitterne, gaditterne og halvdelen af Manasses stamme i Gilead

Denne hellige mand har vi allerede mødt i 4 Mosebog, hvor han udførte et mord på et ubevæbnet ægtepar til Guds store tilfredshed (4 Mosebog 25,7-8).

Pinehas er altså ikke død ude i ørkenen. Senere møder vi iøvrigt Pinehas i Dommerbogen, hvor han må være mindst 416 år gammel.

Men det er ikke kun »Pinehas, præsten Eleazars søn«, der har overlevet. Præsten Eleazar — altså Pinehas' far — er også et fast indslag i ørkenen (f.eks. 4 Mosebog 4,16) og i Josvas Bog, hvor han regerer samen med Josva (f.eks. Josva 21,1). Han dør først i allersidste vers af Josvas bog:

Josva 24,33 Arons søn Eleazar døde, og de begravede ham i Gibea, den by, hans søn Pinehas havde fået i Efraims bjergland.

Jødiske bortforklaringer

Ifølge Talmud var der en god forklaring på, at præsterne havde overlevet:

Rav Hamnuna says: The decree of death pronounced for the generation of the spies was not decreed upon the tribe of Levi, as it is written: "Your carcasses shall fall in this wilderness, and all those who were counted among you, according to your whole number, from twenty years old and upward" (4 Mosebog 14,29). The verse is interpreted: The decree applies to one whose count in the census is from the age of twenty and up, excluding the tribe of Levi, whose count is from the age of thirty and up.
(Babylonsk Talmud, Bava Batra 121b)

Rabbi Hamnuna fokuserede på, at Gud i 4 Mosebog 14,29 sagde: »i fuldt tal, alle som er blevet mønstret«. Stammen Levi blev ikke talt og mønstret, fordi de tilhører Gud. Derfor sagde Gud (indirekte), at hans dødsdom ikke gjaldt levitterne.

4 Mosebog 14,29: Her i ørkenen skal jeres lig komme til at ligge i fuldt tal, alle som er blevet mønstret fra tyve år og opefter, fordi I har givet ondt af jer mod mig.

Kristen bortforklaring #1

Med hensyn til Pinehas kunne man sikkert stille et eller andet forsvar på benene med, at Gud i anden omgang havde sagt, at det kun var voksne over 20, der skulle dræbes.

Men Pinehas var ældre end 20 år ude i ørkenen. Han var udnævnt til præst (»Da præsten Pinehas, søn af Arons søn Eleazar […]«, 4 Mosebog 25,7-8), hvilket betyder, at han har været mindst 20 eller 25 eller 30 år. Det kunne man så bortforklare med, at Pinehas var under 20 år, da Gud truede med at dræbe alle voksne, men at han var blevet 20, 25, 30 år, da han blev morder i 4 Mosebog 25,7-8.

Man kunne også foreslå, at når 4 Mosebog 25,7 skriver »præsten Pinehas«, skal det læses som "Pinehas, der senere blev præst". Eller måske blev Pinehas præst i ekstra ung alder, fordi han var barnebarn af Aron, eller fordi der var akut præstemangel, efter at Gud havde dræbt alle de voksne?

Det er dog ret forgæves at redde stumperne ved at fifle med Pinehas' alder. Hans far, Eleazar, blev jo også skånet, og han var allerede præst helt tilbage i 2 Mosebog 28,1. Man kommer ikke uden om modsigelsen.

2 Mosebog 28,1: Lad din bror Aron og hans sønner træde frem for dig ud af israelitternes midte for at gøre præstetjeneste for mig, Aron og hans sønner Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar.
4 Mosebog 25,7: Da præsten Pinehas, søn af Arons søn Eleazar, så det, trådte han ud fra menighedens midte, greb en lanse
4 Mosebog 25,8: og gik efter israelitten ind i brudeteltet og stak lansen gennem dem begge, både den israelitiske mand og kvinden, lige gennem underlivet. Så standsede plagen, der havde ramt israelitterne.
4 Mosebog 4,16: Arons søn, præsten Eleazars embede angår lampeolien, den vellugtende røgelse, det daglige afgrødeoffer og salvningsolien, tilsynet med hele boligen og alt, hvad der er i den, helligdommen og genstandene i den.
Josva 21,1: Overhovederne for levitternes fædrenehuse henvendte sig til præsten Eleazar og Josva, Nuns søn, og til overhovederne for de israelitiske stammers fædrenehuse;

Kristen bortforklaring #2

Som en variant af de jødiske bortforklaringer kunne man påstå, at Gud have skånet levitterne, og at det var derfor, Pinehas og Eleazar havde overlevet. Sagen er nemlig, at Levi ikke altid er en af Israels tolv stammer, og derfor var der ingen fra stammen Levi blandt de 12 spejdere, der gik ind i kæmpernes land.

Men for det første kan vi ikke bare påstå, at hver stamme skulle straffes for sin spejder. I og med at spejderen Kaleb blev skånet, så burde stammen Juda (ifølge denne logik) også være blevet skånet, og på samme måde burde stammen Efraim være blevet skånet sammen med Josva.

For det andet må vi forholde os til, hvad Gud selv sagde: »Ikke en eneste af mændene her, dette onde slægtled, skal få det herlige land at se, som jeg lovede at give jeres fædre« (5 Mosebog 1,35).

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 4 Mosebog, 5 Mosebog, Josva