Hvaba?? Hvorfor og hvornår fik Jesus en tornekrone på? Hvaba??

Johannes 19,5: Ecce homo.
"Se, her er manden!".
Ecce Homo af Wenceslaus Hollar

Pilatus lod Jesus piske og gav ham purpurkappe og tornekrone på, før han førte ham ud til jøderne:

Johannes 19,4 Pilatus gik atter ud af borgen og sagde til dem: "Nu fører jeg ham ud til jer, for at I kan vide, at jeg ikke finder ham skyldig."
Johannes 19,5 Så kom Jesus ud med tornekronen og purpurkappen på. Pilatus sagde til dem: "Se, her er manden!"
Johannes 19,6 Da ypperstepræsterne og tempelvagterne så ham, råbte de: "Korsfæst ham, korsfæst ham!" Pilatus sagde til dem: "Så tag I ham og korsfæst ham, for jeg finder ham ikke skyldig."

Det står ikke direkte, hvorfor Pilatus handlede sådan, men en almindelig fortolkning er, at han ville hjælpe Jesus.(1) Pilatus håbede, at det ville smelte jødernes hårde hjerte, når de så den torterede mand, der tydeligvis ikke var den samme som Gud og ikke var jødernes konge, men kun et ynkeligt menneske: »Se, her er manden!«(2)

Desværre mislykkes Pilatus' plan: Hele folket kræver Jesus korsfæstet, og Pilatus giver op: »Så tag I ham og korsfæst ham« (Johannes 19,6).

Men uanset hvordan vi fortolker Pilatus' motiver, kommer vi ikke uden om, at der en modstrid med Matthæusevangeliet. I dette evangelium er rækkefølgen omvendt: Pilatus har vasket sine hænder (bogstaveligt talt) og overgivet Jesus, inden Jesus får en skarlagenrød soldaterkappe og tornekrone på:

Matthæus 27,24 Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der tværtimod blev uro, tog han noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde: "Jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag."
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 27,28 Og de klædte ham af og hængte en skarlagenrød soldaterkappe om ham,
Matthæus 27,29 flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham og sagde: "Hil dig, jødekonge!"

Lukas er uenig med begge disse to evangelister: Jesus får ikke kappe og tornekrone af Pilatus' mænd — hverken før eller efter, at Pilatus har givet op. Ifølge Lukas var det Herodes, der gav Jesus kappen på, men i dette evangelium får han ingen tornekrone. Hverken af Pilatus eller af Herodes:

Lukas 23,11 Sammen med sine soldater viste Herodes ham foragt og hånede ham ved at iføre ham en pragtfuld kappe og sendte ham tilbage til Pilatus.

Så fik Jesus sin tornekrone på, mens Pilatus prøvede at hjælpe ham? Eller efter at Pilatus havde givet op? Eller fik han slet ingen tornekrone?

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

Denne specielle form for "romersk blødsødenhed" ser man også lidt senere i Johannesevangeliet, hvor soldaterne knuser benene på de korsfæstede for at forkorte deres lidelser.

Som et eksempel på en kristen, der kommer med denne fortolkning, kan nævnes John Gill (1697 - 1771), engelsk baptist og forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

And Pilate saith unto them, behold the man; not their king, that would have provoked them; though he did say so afterwards, when he found he could not prevail upon them to agree to his release; but the man, to move their compassion; signifying, that he was a man as they were, and that they ought to use him as such, and treat him with humanity and pity; and that he was a poor despicable man, as the condition he was in showed; and that it was a weak thing in them to fear anything with respect to any change of, or influence in, civil government from one that made such a figure; and therefore should be satisfied with what had been done to him, and dismiss him.
(Fremhævelse i original)

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: Matthæus, Markus, Johannes