Hvaba?? Den vægelsindede menneskemængde Hvaba??

Først da Jesus er afsides i Getsemane, tør vagterne arrestere ham.
Judas

Ifølge evangelierne var Jesus ekstremt populær blandt folket, der i tusindvis kom strømmende fra hele Det Hellige Land.(1)

Til sidst i historien rider Jesus til Jerusalem på to eller tre æsler, hvor folkeskarerne modtager deres Messias med palmegrene og råber »Hosianna, Davids søn!«:

Matthæus 21,8 Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen.
Matthæus 21,9 Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 21,11 og skarerne svarede: "Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilæa."

Det var netop af frygt for denne folkeskare, at ypperstepræsterne og farisæerne ikke turde arrestere Jesus, men måtte vente, til Judas valgte at forråde Jesus på et øde sted (billedet til højre).

Matthæus 21,46 Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet.

Men næppe er Jesus arresteret, før folkemængden vender på en tallerken. Grunden til at Jesus bliver korsfæstet er, at Pilatus var bange for jøderne. Han ville helst løslade Jesus, men hele folket krævede, at han korsfæstede ham:

Matthæus 27,22 Pilatus spurgte dem: "Hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Kristus?" De sagde alle: "Han skal korsfæstes!"
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 27,25 Hele folket svarede: "Lad hans blod komme over os og vore børn!"

Straks bagefter fortryder skarerne igen, og »en stor folkemængde« fulgte Jesus til Golgata med jammer og gråd:

Lukas 23,27 En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinder, som jamrede og græd over ham.

Og da Jesus døde på korset, strømmede skarer (i flertal) sammen ved korset.

Lukas 23,48 Da alle de skarer, som var strømmet sammen til dette skue, så, hvad der skete, slog de sig for brystet og vendte hjem.

Så var folket begejstret for Jesus? Eller var det dem, der tvang romerne til at korsfæste Jesus?

Kristen bortforklaring #1

Ifølge to af evangelierne var det ypperstepræsterne, der "overtalte" og "opildnede" folkeskaren (Matthæus 27,20, Markus 15,11).

Men det forklarer jo ingenting. Hvordan kan ypperstepræsterne overtale folket til at skifte mening 180 grader? Og hvis de var så dygtige til at manipulere folket, hvorfor var de så nødt til at udtænke en kompliceret plan med forræderi og judaskys? Præsterne kunne have sparet deres tredive sølvpenge og ladet folket om at tage sig af Jesus istedet for at blande romerne ind i det.

Kristen bortforklaring #2

Man kunne (lidt søgt) prøve en bortforklaring med, at der var to menneskeskarer i Jerusalem: Halvdelen af befolkningen farer rundt og skriger: »Hosianna, Davids søn«, mens resten råber: »Korsfæst ham«.

Men for det første står der jo, at »Hele folket svarede: "Lad hans blod komme over os og vore børn!"«.

Desuden: Hvis der var to ophidsede skarer i Jerusalem, så er det dobbelt så mærkeligt, at alle folk få dage senere har glemt det hele igen. En ubetydelig helbredelse kaldes for det største mirakel nogensinde, og ingen har set de mange genopstandne zombier.

Matthæus 27,20: Men ypperstepræsterne og de ældste overtalte skarerne til at bede om at få Barabbas løsladt og få Jesus henrettet.
Markus 15,11: Men ypperstepræsterne opildnede folkeskaren til hellere at få Barabbas løsladt.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Jesus beskrives som en overjordisk profet, der udførte sine mirakler (som f.eks. at fodre 5.000 mænd foruden kvinder og børn) i fuld offentlighed, og som konstant var omringet af menneskemængder fra hele det Hellige Land.

Se f.eks.: Markus 3,8-10, Johannes 6,22-24, Johannes 12,9, Matthæus 4,24-5,2, Matthæus 21,8-11, Matthæus 21,45-46, Matthæus 26,3-5, Lukas 19,47-48, Lukas 22,6 og Lukas 23,27.

Markus 3,8: Også fra Judæa, fra Jerusalem, fra Idumæa, fra den anden side af Jordan og fra landet omkring Tyrus og Sidon kom der en stor mængde mennesker, som havde hørt om alt det, han gjorde.
Markus 3,9: Og han sagde til sine disciple, at en båd skulle holdes klar til ham på grund af skaren, for at de ikke skulle mase ham.
Markus 3,10: Han helbredte nemlig mange, så alle de, der var syge, kastede sig over ham for at røre ved ham.
Johannes 6,22: Næste dag indså folkeskaren, som stod på den anden side af søen, at der kun havde været én båd dér, og at Jesus ikke var taget af sted sammen med sine disciple i den båd, men at disciplene var taget af sted alene.
Johannes 6,23: Fra Tiberias kom der andre både hen i nærheden af det sted, hvor de havde spist brødet, efter at Herren havde takket.
Johannes 6,24: Da skaren nu så, at Jesus ikke var der og hans disciple heller ikke, gik de om bord i bådene og kom til Kapernaum og ledte efter Jesus.
Johannes 12,9: Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der; og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde.
Matthæus 4,24: Og rygtet om ham nåede ud i hele Syrien, og de kom til ham med alle, der led af forskellige sygdomme og var plaget af lidelser, og med besatte, månesyge og lamme, og han helbredte dem.
Matthæus 4,25: Og store folkeskarer fulgte ham fra Galilæa og Dekapolis, Jerusalem og Judæa og fra den anden side af Jordan.
Matthæus 5,1: Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham.
Matthæus 5,2: Og han tog til orde og lærte dem:

[herefter kommer 3 kapitler med Bjergprædikenen]
Matthæus 21,8: Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen.
Matthæus 21,9: Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!
Matthæus 21,10: Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte: "Hvem er han?"
Matthæus 21,11: og skarerne svarede: "Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilæa."
Matthæus 21,45: Da ypperstepræsterne og farisæerne havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem.
Matthæus 21,46: Så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet.
Matthæus 26,3: Da samledes ypperstepræsterne og folkets ældste i gården hos ypperstepræsten, der hed Kajfas,
Matthæus 26,4: og de enedes om at gribe Jesus med list og slå ham ihjel.
Matthæus 26,5: Men de sagde: "Ikke under festen, for at der ikke skal blive uro i folket."
Lukas 19,47: Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperstepræsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen;
Lukas 19,48: men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham.
Lukas 22,6: Han gik ind på det og søgte nu en lejlighed til at forråde ham til dem, uden at der blev opløb.
Lukas 23,7: En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinder, som jamrede og græd over ham.

Mærker: Matthæus, Lukas