Hvaba?? Hvornår blev Jesus stillet for det jødiske råd? Hvaba??

Jesus bliver arresteret kort efter påskemåltidet.
Getsemane

Jesus spiser den sidste nadver, som var et påskemåltid. Bagefter tager han til Getsemane, hvor Judas kysser ham (billedet til højre). I Markus- og Matthæusevangeliet bliver Jesus straks ført for det jødiske råd:

Matthæus 26,49 Han gik straks hen til Jesus, hilste ham med et "Rabbi!" og kyssede ham.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 26,57 De, der havde pågrebet Jesus, førte ham til ypperstepræsten Kajfas, hvor de skriftkloge og de ældste var samlet.

Lukas er uenig. Det jødiske råd blev først samlet om morgenen:

Lukas 22,66 Da det blev dag, samledes folkets ældste med ypperstepræster og skriftkloge. De førte ham ind til Rådet

Johannes har en tredje variant. Han er for så vidt enig i, at rådet mødtes om aftenen og sendte Jesus videre til Pilatus om morgenen. Men hvilken morgen?

I Johannesevangeliet bliver Jesus korsfæstet inden påsken. Medlemmerne af det jødiske råd har endnu ikke spist deres påskemåltid, da retssagen er afsluttet:

Johannes 18,28 De førte nu Jesus fra Kajfas til statholderens borg. Det var tidligt om morgenen. Selv gik de ikke ind i borgen, for at de ikke skulle blive urene, men kunne holde påskemåltid.

Så skete det påskeaften? Anden påskedag? Eller inden påsken?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, Johannes, De synoptiske evangelier