Hvaba?? Hvornår blev Jesus stillet for det jødiske råd? Hvaba??

Jesus bliver arresteret kort efter påskemåltidet.
Getsemane

Jesus spiser den sidste nadver, som var et påskemåltid. Bagefter tager han til Getsemane, hvor Judas kysser ham (billedet til højre). I Markus- og Matthæusevangeliet bliver Jesus straks ført for det jødiske råd:

Markus 14,45 Og han kom og gik straks hen til Jesus og sagde: "Rabbi!" og kyssede ham.
[.. .. ..] [. . .]
Markus 14,53 Så førte de Jesus til ypperstepræsten, og alle ypperstepræsterne og de ældste og de skriftkloge samledes.

Lukas er uenig. Det jødiske råd blev først samlet om morgenen:

Lukas 22,66 Da det blev dag, samledes folkets ældste med ypperstepræster og skriftkloge. De førte ham ind til Rådet

Johannes har en tredje variant. Han er for såvidt enig i, at rådet mødtes om aftenen og sendte Jesus videre til Pilatus om morgenen. Men hvilken morgen?

I Johannesevangeliet bliver Jesus korsfæstet inden påsken. Medlemmerne af det jødiske råd har endnu ikke spist deres påskemåltid, da retssagen er afsluttet:

Johannes 18,28 De førte nu Jesus fra Kajfas til statholderens borg. Det var tidligt om morgenen. Selv gik de ikke ind i borgen, for at de ikke skulle blive urene, men kunne holde påskemåltid.

Så skete det påskeaften? Anden påskedag? Eller inden påsken?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Lukas, Johannes, De synoptiske evangelier