Hvaba?? Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses Hvaba??

Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses fra Helvede.
Men hvem har skabt Helvede? Det har Jesus selv.
Tvangsfodring

Peter og Paulus var uenige om mange ting, men på ét punkt var de enige: De kunne begge citere Joel 3,5 for, at »enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses«.

Joel 3,5: Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Zions bjerg og i Jerusalem skal der være redning - som Herren har sagt - for de undslupne, som Herren kalder på.

Apost.G. 2,21 Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.

Romerne 10,13 for "enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses".

Det lyder jo meget smukt og ligetil.

Problemet var bare, at Herren selv — i dette tilfælde Jesus — ikke var enig:

Matthæus 7,21 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.
Matthæus 7,22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn?
Matthæus 7,23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Joel, Matthæus, Apostlenes Gerninger, Romerne, Paulus, Bjergprædikenen