Hvaba?? Hvornår er det Kristi Himmelfartsdag? Hvaba??

Kristi Himmelfart.
Kristi himmelfart - Vester Broby Kirke

Kristi Himmelfart ligger 40 dage efter påske:

Apost. G. 1,3 Efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, idet han i fyrre dage viste sig for dem og talte om Guds rige.
[.. .. ..] [...]
Apost. G. 1,9 Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne.

I Lukasevangeliet sker himmelfarten samme dag som opstandelsen — dvs. påskesøndag. Det står ganske vist ikke rent ud, men læs evt. kapitel 24: Kvinderne og Peter ser den tomme grav, »Men samme dag« (vers 13) viser Jesus sig for to ukendte disciple i Emmaus, hvorefter »de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem« (vers 33), hvor de mødte de andre disciple, og »mens de talte om dette« (36) dukkede Jesus op, spiste lidt mad, hvorefter »han tog dem med ud af byen« (50) »og blev båret op til himlen« (51).

Hvis der er 40 dage i denne fortælling, er de godt gemt.

I Johannesevangeliet sker himmelfarten umiddelbart efter genopstandelsen. Jesus fortæller Maria Magdalena, at han lige skal tage sig en flyvetur, før han møder apostlene om aftenen:

Johannes 20,17 Jesus sagde til hende: "Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud."
Johannes 20,18 Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: "Jeg har set Herren," og at han havde sagt dette til hende.
Johannes 20,19 Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: "Fred være med jer!"

Der er ingen himmelfart i Matthæusevangeliet. I Markus er himmelfarten kun med i de tolv falske vers.

Kristne bortforklaringer

Med hensyn til modsigelsen mellem Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger, der jo formodes at være skrevet af den samme forfatter, er der mange gamle manuskripter, der udelader »og blev båret op til himlen« fra Lukas 24,51.

Men det giver en ny selvmodsigelse, for forfatteren indleder den næste bog således:

Apostlenes Gerninger 1,1 I min første bog fortalte jeg dig, Theofilus, om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen
Apostlenes Gerninger 1,2 lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter at han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt.

Så forfatteren mener åbenbart selv, at han "i sin første bog" har nævnt en himmelfart.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Johannes, Apostlenes Gerninger