Hvaba?? Var Gud med Kong Akaz? Hvaba??

Kong Akaz giver templets guld til assyrerne
Kong Akaz

Vi har flere gange kigget på Immanuelstegnet: Jesus skulle kaldes Immanuel og fødes af en jomfru som et tegn til Kong Akaz.

Kong Akaz var konge i Juda (det sydlige rige). Omkring 700 år før Kristi var han under angreb fra kongerne Peka af Israel (det nordlige rige) og Resin af Aram. Gud lovede, at angriberne ikke ville lykkes, og som et tegn til Kong Akaz om, at Gud var på hans side, skulle et nyfødt barn kaldes Immanuel. Immanuel betyder "Gud med os" på hebraisk.

Esajas 7,1 Dengang Akaz, Jotams søn, Uzzijas sønnesøn, var konge i Juda, drog Arams konge, Resin, og Israels konge, Peka, Remaljas søn, op til angreb på Jerusalem. Men de kunne ikke erobre den.
[.. .. ..] [. . .]
Esajas 7,7 Dette siger Gud Herren: Det skal ikke lykkes, det skal ikke ske!
[.. .. ..] [. . .]
Esajas 7,14 Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.

Men hvordan gik det?

Ifølge Kongebøgerne døde Kong Peka, inden Akaz blev konge. Men det, at Peka døde i kapitel 15, forhindrer ham ikke i sammen med Kong Resin at angribe Kong Akaz i kapitel 16.(1)

2 Kongebog 16,5 På den tid drog Arams konge Resin og Israels konge Peka, Remaljas søn, op til angreb på Jerusalem. De indesluttede Akaz, men de kunne ikke besejre ham.
[.. .. ..] [. . .]
2 Kongebog 16,7 Akaz sendte bud til assyrerkongen Tiglat-Pileser: "Jeg er din træl og din søn. Kom og frels mig fra Arams og Israels konger, der har rejst sig mod mig!"
2 Kongebog 16,8 Akaz tog det sølv og guld, der fandtes i Herrens tempel og i skatkamrene i kongens palads, og sendte det som gave til assyrerkongen,
2 Kongebog 16,9 og assyrerkongen bønhørte ham. Han drog mod Damaskus, indtog den og førte indbyggerne bort til Kir, og Resin dræbte han.

Kong Akaz tømte Guds tempel for guld (billedet til højre) og brugte guldet til at bestikke assyrerkongen. Assyrerne tog imod Guds guld og dræbte Resin (Peka nævnes ikke mere).

Profetien gik for så vidt i opfyldelse: Kong Akaz og Juda blev reddet, men det skete vist ikke på den måde, som profeten havde forestillet sig.

Endnu værre bliver det, når den samme historie genfortælles i Krønikebøgerne. Det er svært at klippe i historien om Kong Akaz' nederlag, så her kommer nogle store bidder:

2 Krønikebog 28,1 Akaz var tyve år, da han blev konge, og han regerede seksten år i Jerusalem. Han gjorde ikke, hvad der var ret i Herrens øjne, sådan som hans fader David gjorde.
[.. .. ..] [. . .]
2 Krønikebog 28,5 Derfor gav Herren hans Gud ham i aramæerkongens hånd; aramæerne slog ham og tog mange af hans folk til fange og førte dem til Damaskus. Han selv blev også givet i Israels konges hånd, og han led et stort nederlag.
2 Krønikebog 28,6 Peka, Remaljas søn, dræbte på én dag hundrede og tyve tusind mand i Juda, alle sammen dygtige krigere, for de havde svigtet Herren, deres fædres Gud.
2 Krønikebog 28,7 Zikri, en helt fra Efraim, dræbte kongens søn Ma'aseja, paladsøversten Azrikam og Elkana, nummer to efter kongen.
2 Krønikebog 28,8 Israelitterne bortførte to hundrede tusind af deres landsmænds hustruer og sønner og døtre, og de røvede og plyndrede hos dem og bragte byttet til Samaria.
[.. .. ..] [. . .]
2 Krønikebog 28,16 På den tid sendte kong Akaz bud til assyrerkongen om hjælp.
2 Krønikebog 28,17 For også edomitterne var kommet og havde slået judæerne og taget fanger.
2 Krønikebog 28,18 Og filistrene havde gjort indfald i byerne i Lavlandet og i Judas Sydland. De indtog Bet-Shemesh, Ajjalon, Gederot, Soko med tilhørende småbyer, Timna med tilhørende småbyer og Gimzo med tilhørende småbyer, og de bosatte sig dér.
2 Krønikebog 28,19 For Herren ville ydmyge Juda på grund af Israels konge Akaz, fordi han havde givet tøjlesløsheden frit løb i Juda og været troløs mod Herren.
2 Krønikebog 28,20 Men assyrerkongen Tiglat-Pileser gik imod ham og sendte trængsler over ham i stedet for at hjælpe ham.
2 Krønikebog 28,21 Selv om Akaz udplyndrede Herrens tempel og kongens palads og stormændene og gav assyrerkongen det, hjalp det ham ikke.

I denne udgave plyndrer Kong Akaz også templet for guld, men selvom assyrerkongen tog mod bestikkelsen, hjalp han ikke Akaz. Tværtimod var assyrerne med til at angribe Juda. Akaz blev ikke kun angrebet af Peka og Resin, men også af edomitter, filistre og assyrere, og med store tabstal: 120.000 her og 200.000 der.

Tilsidst har man som læser mange spørgsmål:

Og det største spørgsmål: Hvad har hele den historie at gøre med Jesus' fødsel 700 år senere?

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

For en ordens skyld: Der er ikke i sig selv noget galt i, at Peka optræder i kapitel 16, selvom han døde i kapitel 15.

Forfatteren krydsklipper frem og tilbage mellem det nordlige og det sydlige rige. Selvmodsigelsen ligger i, at der i kapitel 15 står, at Peka døde, inden Akaz blev konge.


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Esajas