Hvaba?? Posthum sammensværgelse Hvaba??

Det står selv i Bibelen.
Bibel-nørd

Peka blev slået ihjel i »Jotams tyvende regeringsår«:

2 Kongebog 15,30 Så stiftede Hosea, Elas søn, en sammensværgelse mod Peka, Remaljas søn, slog ham ihjel og blev konge efter ham i Uzzijas søn Jotams tyvende regeringsår.
[.. .. ..] [. . .]
2 Kongebog 15,32 I Remaljas søn kong Peka af Israels andet regeringsår blev Jotam konge; han var søn af Judas konge Uzzija.
2 Kongebog 15,33 Han var femogtyve år, da han blev konge, og han regerede seksten år i Jerusalem. Hans mor hed Jerusha og var datter af Sadok.

Hvordan kan Peka blive dræbt i »Jotams tyvende regeringsår«, når Jotam kun regerede i 16 år?

Og ikke bare det. Der står flere steder i Bibelen, at Peka angreb Kong Akaz, der var søn af Jotam:(1)

2 Kongebog 16,1 I Remaljas søn Pekas syttende regeringsår blev Akaz konge; han var søn af Judas konge Jotam.
[.. .. ..] [. . .]
2 Kongebog 16,5 På den tid drog Arams konge Resin og Israels konge Peka, Remaljas søn, op til angreb på Jerusalem. De indesluttede Akaz, men de kunne ikke besejre ham.

Hvordan kan Peka angribe Jotams efterfølger, hvis han allerede døde i Jotams regeringsperiode?

Kristen bortforklaring #1

John Gill(2) har denne forklaring:

in the twentieth year of Jotham the son of Uzziah; and yet Jotham is said to reign but sixteen years, 2Ki_15:33, this must be reckoned therefore either from the time of his being viceroy, and judging Israel in his father's lifetime, 2Ki_15:5 […]
(Fremhævelse i original)

Gill mente altså, at den tid, hvor Jotam havde været hofchef, fordi faderen var ramt af en vansirende sygdom (2 Kongebog 15,5), skal regnes med for at nå de 20 år.

Man kan undre sig over, hvorfor Bibelteksten så ikke selv fortæller, at det skal forstås sådan. Og hvad skal man bruge oplysningen om de tyve år til, når Bibelen ikke fortæller, hvornår Jotam blev hofchef?

2 Kongebog 15,5: Herren ramte kongen, så han blev spedalsk til sin dødsdag. Han levede tilbagetrukket i sit hus, mens kongens søn Jotam som hofchef herskede over folket.

Kristen bortforklaring #2

John Gill har en anden forklaring i ærmet:

[…] or this was the fourth year of Ahaz, and the twentieth year, reckoning from the time Jotham began to reign, who is the rather mentioned, because as yet the historian had taken no notice of Ahaz.

I denne stik modsatte bortforklaring skal der ikke medregnes en hofchef-periode: Peka døde i Jotams tyvende regeringsår, og eftersom Jotam kun regerede i seksten år, så medfører det, at Peka døde i det fjerde år af Jotams søns regering.

Denne — lidt usædvanlige — fortolkning har den store fordel, at den bortforklarer begge selvmodsigelser: Ved at omfortolke "Jotams tyvende regeringsår" til "Jotams søn Akaz' fjerde regeringsår" får Gill samtidig forklaret, hvordan Peka kan angribe Jotams søn, hvis han døde i Jotams regeringsperiode.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

For en ordens skyld: Der er ikke i sig selv noget galt i, at Peka optræder i kapitel 16, selvom han døde i kapitel 15.

Forfatteren krydsklipper frem og tilbage mellem det nordlige og det sydlige rige.

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 og 2 Kongebog, Stamtavler