Hvaba?? Er Jesus blevet født? Eller har han altid eksisteret? Hvaba??

Er Jesus blevet født?
Don Martin

Hvis man som kristen vil argumentere for, at Jesus er en evig gud, vil man glemme alt om de tre første evangelier og gå direkte til Johannesevangeliet. I dette evangelium er Jesus Guds ord.

Johannes 1,1 I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Johannes 1,2 Han var i begyndelsen hos Gud.
Johannes 1,3 Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.

I Johannesevangeliet har Jesus været med helt fra skabelsen, og forfatteren kalder Jesus en Gud (Johannes 1,18). Jesus selv hævdede, at han havde levet før Abraham og kaldte sig "Jeg er" som en omskrivning af Guds navn (Johannes 8,58), han var ét med Gud (Johannes 10,30), og havde man set ham, havde man set Gud fader (Johannes 14,9). Den vantro Thomas kaldte ham »Min Herre og min Gud« (Johannes 20,28).

Men omvendt havde Jesus far, mor og brødre. Disse brødre mente i øvrigt, at Jesus var fuld af løgn:

Johannes 7,3 Hans brødre sagde da til ham: "Tag herfra og gå til Judæa, for at dine disciple også kan se de gerninger, du gør.
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 7,5 For ikke engang hans brødre troede på ham.

Johannesevangeliet har næsten lige så mange hentydninger til Jesus' jordbundne opvækst som til hans evige guddommelighed: Jesus er fra Nazaret og søn af Josef (Johannes 1,45, Johannes 6,42); han har en anonym mor og brødre (Johannes 2,1-12, Johannes 19,25-27); jøderne vidste, han kom fra Galilæa og ikke fra Betlehem, og Jesus indrømmede, at jøderne vidste, hvem han var, og hvor han kom fra.

Der er formentlig endnu engang tale om, at forfatteren af Johannesevangeliet bevidst modsiger sig selv. Se linket nederst på denne side for mange flere eksempler. Moderne teologer vil ikke sige "selvmodsigelse", for det lyder ikke pænt. I stedet bruges omskrivninger som "teologiske spændinger" og "litterære gåder".

Men hvad er det, forfatteren prøver at sige? Har Jesus altid eksisteret? Eller blev Jesus født omkring Kristi fødsel?

Den ultimative bortforklaring: Jesus var en gud med 4 øjne og tre næser.
Treenigheden

Kristne bortforklaringer

Det er netop for at bortforklare utallige af den slags selvmodsigelser, at man har opfundet treenigheden: Faderen, Sønnen og Helligånden er den samme guddom med fire øje og tre næser (billedet til venstre).

Dette dogma blev vedtaget på det første koncil i Nikæa 325. Her blev Arius' lære: at Sønnen var skabt af Faderen, forkastet til fordel for Athanasius' lære: at Sønnen og Faderen var af samme guddom. Senere kom Helligånden også ind i billedet, og treenigheden var skabt.

Det pudsige er bare, at begge fløje i denne krig — arianister og athanasianere — fittigt citerede fra Johannesevangeliet, når de skulle argumentere for disse to diametralt forskellige fortolkninger.

Yderligere selvmodsigelser

Johannes 1,18: Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.
Johannes 8,58: Jesus sagde til dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Jeg er, før Abraham blev født."
Johannes 10,30: Jeg og Faderen er ét."
Johannes 14,9: Jesus sagde til ham: "Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip? Den, der har set mig, har set Faderen; hvordan kan du så sige: Vis os Faderen?
Johannes 20,28: Thomas svarede: "Min Herre og min Gud!"
Johannes 1,45: Filip møder Nathanael og siger til ham: "Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret."
Johannes 6,42: Og de sagde: "Er det ikke Jesus, Josefs søn, hvis far og mor vi kender? Hvordan kan han så sige: Jeg er kommet ned fra himlen?"
Johannes 2,1: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og dér var Jesu mor med;
[. . .]
Johannes 2,3: Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham: "De har ikke mere vin."
[. . .]
Johannes 2,5: Hans mor sagde til tjenerne: "Gør, hvad som helst han siger til jer."
[. . .]
Johannes 2,12: Derefter gik han og hans mor og hans brødre og hans disciple ned til Kapernaum, og dér blev de nogle få dage.
Johannes 19,25: Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene.
Johannes 19,26: Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: "Kvinde, dér er din søn."
Johannes 19,27: Derpå sagde han til disciplen: "Dér er din mor." Fra den time tog disciplen hende hjem til sig.

Mærker: Johannes